Trävaruexport i särklass under pandemiåret

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
Under pandemiåret har många vistats hemma och följaktligen intresserat sig mer för sitt boende. Samtidigt har en stark köpkraft bibehållits tack vare låga räntor och en expansiv finanspolitik. Detta har gett en stark bostadsmarknad och bygghandel. Dessutom ökade e-handeln med stort behov av förpackningsmaterial som följd, konstaterar marknadsrapporten ”Så går det för Skogsindustrin”.
 
Men framför är det den globala trävarumarknaden som har överträffat förväntningarna. Trots att pandemin slog hårt mot många marknader i april -maj vände virkesmarknaden och under andra halvåret hade exempelvis USA och Storbritannien en rekordstor import av trävaror. Fortfarande råder viss brist på trävaror i dessa länder.
I Sverige märks den stora efterfrågan på att sågverken har haft svårt att hålla jämna steg med efterfrågan, enligt rapporten. Årets inledande osäkerhet på flera marknader och stor sjukfrånvaro gjorde att produktionen av trävaror minskade med en procenj jämfört med föregående år. Samtidigt ökade utleveranserna från svenska sågverk ned sex procent eller 1,1 miljoner kubikmeter, Följden är att virkeslagren är de lägsta  på 20 år. När året summeras så syns alltså att exportvärdet för trävaror ökat med elva procent samtidigt som kronan stärktes.
 
För pappersproduktionen är bilden mer splittrad. I Sverige minskade den, totalt sett, med tre procent och det gjorde även exportvärde och exportvolymer. Men som en följd av ökad e-handel steg produktion och leveranser av förpackningsmaterial med tre procent. Även priserna på förpackningar ökade.
För grafiskt papper fortsätter dock nedgången. Produktion och leveranser föll med 15 procent under 2020.
Efter en besvärlig start kom marknadsmassa igen i slutet av året och totalt sett ökade exporten med tre procent. Produktionen slutade på samma nivå som året innan. 
Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons