Trävaror lyfte Södras första kvartal

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
Södras rörelseresultat ökade med hela 140 procent jämfört med samma period 2020. 
Det nådde 547 miljoner kronor vilket är en ökning med 320 miljoner kronor.
Nettoomsättningen för Södrakoncernen var drygt 5,7 miljarder kronor, en ökning med tre procent.
Affärsområdet för sågade trävaror sticker ut. Södra Woods rörelseresultat på 378 miljoner kan jämföras med 27 miljoner för samma kvartal året innan.
En förbättrad prisbild för massa märktes i Södra Cells resultat på 376 miljoner kronor, att jämföras med 302 miljoner året innan.
– Vi har starka marknader för Södras huvudprodukter i en tid präglad av stor global osäkerhet. Utvecklingen drivs framåt av god efterfrågan och gynnsam prisutveckling, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef, i en presskommentar.
Södra Skog resultat på 23 miljoner innebar också en kraftig ökning men från förra årets  blygsamma kvartalsresultat på en miljon kronor.
Nybildade (i mars i år) Södra Innovation gav affärsområdet ett minusresultatet på 52 miljoner kronor. Det nya affärsområdet ska leda arbetet med kommersialisering och affärsutveckling,
För Södrakoncernen som helhet gäller att rörelsemarginal respektive avkastning på sysselsatt kapital ökade till 10 procent från fyra procent i fjol. Soliditeten på 59 procent innebar någon procents minskning jämfört med första kvartalet 2020.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons