Trävaror ger Södra ett jättelyft

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra visar ett urstarkt första halvår. Resultatet steg med en bra bit över 300 procent jämfört med samma period i fjol.
Rörelseesultatet för första halvåret lyfte från drygt 450 miljoner i fjol till knappt 1,9 miljarder i år. Samtidigt ökade nettoomsättningen med 18 procent och nådde drygt 13 miljarder. 
Soliditeten uppgick till 59 procent.
Det är framför allt sågade trävaror som står för det anmärkningsvärda resultatlyftet.
– Vi har ett väldigt ovanligt marknadsläge. Priserna på Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror är på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat. Men vi ser samtidigt att utvecklingen påverkas av stor global osäkerhet på grund av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, kommenterar Lotta Lyrå, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

 

Annons
Annons

Och så här blev andra kvartalet för Södras affärsområden:
Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 61 miljoner kronor att jämföras med 51 miljoner 2020. Resultatförbättringen uppges vara en effekt av stärkta marginaler.
Södra Woods rörelseresultat uppgick till 827 miljoner kronor att jämföras med 69 miljoner för andra kvartalet i fjol. Affärsområdet omfattar sågverken och avspeglar den goda prisbilden på sågade trävaror.
Södra Cells rörelseresultat nådde 662 miljoner att jämföras med 259 miljoner för samma period förra året. Resultatförbättringen beror på en betydligt starkare prisnivå, medan dollarkursen inverkade negativt. Affärsområdet omfattar massabruken.
Södra Innovations rörelseresultat blev −43 miljoner, en förbättring jämfört med fjolårets – 73 miljoner.  Förbättringen beror på en positiv utveckling för bioraffinaderiet Sunpine.
Källa: Södra.
 
 
 
Publicerad:
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons