Trätänk

9 september 2015 Från barnens leksaker över skapande slöjd till själva byggnaderna – på Björkö Friskola är trä ständigt närvarande.

Trätänk

Trappa i massivt hoplimmat trä.

Björkö friskola bedriver verksamhet från förskola för de yngsta barnen till och med gymnasiet. För- och grundskolan ligger i natursköna omgivningar mellan fält och skog i Ljungsbro norr om Linköping.
Skolan drivs utan vinstintresse av en stiftelse och arbetar efter Waldorfpedagogiken, en del av den antroposofiska rörelsen. Det innebär bland annat att natur- och miljövärden genomsyrar i stort sett alla delar av verksamheten – från mat, leksaker och slöjdmaterial till studieplan och arkitektur.

Dusch

Skolan har byggts i omgångar och både husen och interiörer är byggda med trä så långt det har gått. Väggarna är uteslutande av trämaterial, flertalet av alla trappor är byggda av massivt trä och i taken sitter plattor av träullit. 
Några hus är uppbyggda på  liggande virke och panel.

Asmussens arkitektgrupp från antroprosofins svenska centrum i Järna, Södermanland, har planerat arbetet och arkitekt Steen Kristiansen berättar att man använt den leverantör som passat bäst för tillfället. Det har påverkat om tall eller gran har dominerat i konstruktionerna. Till ytor med stort slitage valde man ek eller bok. Gemensamt är att man har använt massivt trä som ibland har limmats ihop i flera lager. 
För att isolera husen har man sprutat in lös vedcellulosa i väggarna och i stället för traditionella fläktsystem sköts ventilationen av dragluckor som ger  en tystare atmosfär.

Gymnastiksalen

Skolan värms av en pelletspanna och vattnet renas i skolans dammar. I flera lokaler används vedkaminer för att bidra till uppvärmningen under den kalla årstiden.
Även färger och deras egenskaper och sammansättning är omsorgsfullt utvalda och de mindre barnens leksaker är ofta konstruerade i naturmaterial, inte minst trä.

Träleksaker

TräslöjdSkapande är av stor vikt inom Waldorf-pedagogiken. Det visar sig bland annat i form av att eleverna börjar med slöjd redan i årskurs ett.
– Då börjar de arbeta med kniv, rasp och fil. Vi arbetar mycket för hand, berättar Ida Striem som är träslöjdslärare på skolan.
Hon låter gärna eleverna skapa med al  och lind, två träslag som är lätta att arbeta med. Lind, som ibland kan vara svår att få tag på, används ofta till att skapa reliefer. I viss utsträckning samlar ­eleverna in sin egen råvara i skolans omgivningar.

Waldorfpedagogiken inspirerar även till utelek och därför är förstås också utomhusmiljön viktig. En bäck rinner genom skolgården och kantas av alar. Bakom förskoleklassens lokaler har det skapats en labyrint mellan de täta buskarna. Här håller även Salt och Peppar till. Det är skolans två grisar som sköts om av eleverna i årskurs tre.
Maten lagas på plats i skolans eget kök med så mycket Kravmärkta och lokalproducerade råvaror som är möjligt.

Slöjdlärare Ida Striem

Ett besök på Björköger intrycket att inget är lämnat åt slumpen när det gäller val av byggmaterial med mera. Alla material och deras funktioner är noga genomtänkta för att minska påverkan på den yttre miljön och även för att skapa en harmonisk och hälsosam inre miljö.

Text och foto: Mattias Westerberg

Tidningen SKOGEN 8/2015

Klassrummet

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb