Träffsäkert om virkesvolym

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogliga grunddata ger en träffsäkerhet på 92 procent mot inmätt volym visar en ny utvärdering som skogsägarföreningen Norrskog gjort.

Du läser nu en artikel på Skogen.se. Vill du läsa fler kvalitativa artiklar om t.ex. virkesmarknad, skötsel och teknik? Testa 3 nummer av SKOGEN för endast 99 krÄr du intresserad av virkesmarknaden? Då är du inte ensam, och därför skriver vi mycket om virkesmarknaden och dess priser i tidningen SKOGEN. Ta chansen och testa 3 nummer av SKOGEN för endast 99 kr
Klicka här

Annons
Annons

Norrskog jämförde den inmätta virkesvolymen i hundra avverkade barrträdsbestånd med den volym som visas i Skogliga grunddata. Resultatet visar att de skogliga data, som finns lätt tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats, ger tillförlitliga uppgifter om virkesvolymen i skogen.

SLU och Skogsstyrelsen har tidigare gjort flera noggrannhetsutvärderingar. Dels mot noggrant inmätta provytor från skogsföretag spridda över landet, dels en rikstäckande utvärdering mot mer än 300 totalstämplade** biotopskydd i naturvårdskogar. De utvärderingarna visar på en bra noggrannhet, volymskattningarna ligger i nivå med eller något bättre än den traditionella volymsuppskattning som görs vid skogsbruksplanläggning och värdering.

– Resultaten i Norrskogs undersökning pekar på att träffsäkerheten är mycket bra för barrträdsdominerade skogar och styrker att noggrannheten i skogliga grunddata ligger på en riktigt hög nivå. SLU som har gjort de skogliga skattningarna har gjort ett mycket bra jobb, säger Svante Larsson projektledare för regeringsuppdraget skogliga skattningar från laserdata, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.   

Fortfarande används traditionella skogsuppskattningsmetoder med relaskop och höjdmätare i stor utsträckning. Genom att använda Skogliga grunddata, så kan fältarbetet effektiviseras.

– Det finns alltid en viss skepsis mot nya sätt att mäta. Därför är utvärderingar som denna viktiga, då den höga träffsäkerheten förhoppningsvis gör att fler vågar använda skogliga grunddatas volymsiffror. Vi menar att de kan användas i de flesta typer av normalskogar, säger Svante Larsson.

Arbetet med utvärdering av Skogliga grunddata fortsätter. Skogsstyrelsen välkomnar andra skogsföretag att hjälpa till med att göra liknande utvärderingar som Norrskog gjort.

– Det bästa är vi om får utvärderingar mot industri- eller skördarmätta volymer. Vi behöver också få bättre grepp på noggrannheten i lövträdsskogar och andra typer av skog där vi hittills sett att noggrannheten är sämre än genomsnittet. En löpande uppdatering av dessa användbara data är viktig, men hittills saknar vi finansiering, avslutar Svante Larsson.

** Stämpling innebär att alla träds diameter inom ett område mäts in med klave och trädens höjd mäts på utvalda provträd. De inmätningarna utgör sedan grunden för beräkning av virkesvolymen.

 

 

Publicerad:
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons
 • Mellanskog gör rekordutdelning

  Mellanskog delar ut drygt 56 miljoner kronor till sina 26 000 medlemmar. Det är den högsta utdelningen i skogsägarföreningens historia.
 • Magnus Ekström

  Rotpost kan öka i vår

  SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.
 • Annons
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • Annons