Träffa förvaltaren som har nästan en miljard hektar

24 oktober 2007 Valery P. Roshchupkin ansvarar för 800 miljoner hektar skog i Ryssland - han är chef för landets skogsstyrelse. Roschupkin deltar på SLUs Skogskonferens som i år har ett internationellt tema.

Konferensens dag ett ägnas åt skogsbruk i öst, dag två åt sydligare breddgrader. Konferensspråket blir engelska, uppger Skogsfakultetens dekanus Jan-Erik Hällgren.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb