Trädförädling ska bromsa törskate

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Törskateangrepp på tall. Foto: Sveaskog.
Nu genomförs försök med förädlat skogsodlingsmaterial för att bromsa törskatesvampens framfart.

Törskaten orsakar stora skador på tallar i olika åldrar. På senare år har ökningar noterats särskilt på unga trä, i åldrarna 10– 30 år. Angreppen finns sedan länge i Norr- och Västerbotten men enligt Sveaskog finns en oroande spridning även i södra Sverige.

Annons
Annons

Bolaget har gett Skogforsk i uppdrag att inventera skogar och utföra försök för att finna orsaker och bekämpningsmetoder.
 – Det finns många teorier men ingen vet säkert. Därför krävs det en kraftsamling för att komma till rätta med det här onekligen stora problemet, säger Stefan Mattsson, skogsskötselspecialist på Sveaskog, i ett pressmeddelande.
Olika former av skötselåtgärder, som röjning och galrling i drabbade bestånd, testas. En lovande metod tycks vara skogsträdsförädling, det vill säga att prioritera motståndskraft redan på frö- och plantstadiet. 
I Sverige är det Skogforsk som ansvarar för skogsträdsförädlingen.
 
RESISTENTA FRÖN
Tidigare försök utförda av dem på Sveaskogs marker i Tornedalen visar att antalet törskateangrepp per planta minskade med ökad resistens på det fröparti som använts.
Tanken är att dessa motståndskraftiga plantor ska användas i särskilt utsatta områden.
Utmaningen med fröodlingar är att avväga vilka egenskaper som framtidens skogar kommer att behöva. 
– När vi planterar har historiskt sett högsta fokus varit riktat mot tillväxt medan vi idag ställer om och mer tittar på sjukdomsresistens som en mycket viktig parameter i förädlingen, säger Roger Törnqvist, platschef på Lagans fröstation som tillhör Svenska Skogsplantor och är en del av Sveaskog.
Men även härdighet och överlevnadsförmåga i ett förändrat klimat måste vägas. Ett mer diversifierat föräldramaterial är säkraste vägen att gå, menar han.
– Då skapar vi möjlighet att gallra bort individer som kanske klarar framtiden sämre utan att vi äventyrar den framtida frövolymen, säger Roger Törnqvist. 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons