Träd svalkar stora städer

4 maj 2016 När värmeböljor och extremväder ökar krävs fler träd för att behålla drägliga mikroklimat i urbaniserade miljöer. Forskningsrön från Göteborgs universitet visar att ett av de effektivaste sätten att svalka framtidens städer är att plantera fler träd som minskar solstrålningen på gator och andra allmänna ytor.

Träd svalkar stora städer

– Stadsträd kan skilja sig avsevärt i transpiration, men de flesta lövträd ger välbehövlig skugga. Det påverkar människors hälsa och välbefinnande positivt, säger Janina Konarska vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Hon och ett antal kollegor har undersökt olika trädslag och deras förmåga att förbättra ­klimatet i stadsmiljöer – och som dessutom klarar stadens ibland tuffa växtbetingelser, något som ofta förbises i stadsplanering. Även trädens placering har betydelse.
– De områden i staden där den kylande effekten av träd skulle behövas mest är också de där träd utsätts för de flesta allvarliga stressfaktorerna. Att ge träden goda odlingsförhållanden är därför mycket viktigt. Det förbättrar deras förmåga att utveckla tätare grönmassa som kan bidra till att förbättra mikro­klimatet i närmiljön och därmed människors hälsa.

SKOGEN 4/2016
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb