Träbyggföretag oroas av träpriser

13 april 2022 Fjolåret bjöd på positiva siffror för träbyggföretag, snickerier och möbelindustri. Men rejäla prisökningar, på bland annat trävaror, oroar.

Träbyggföretag oroas av träpriser

Efterfrågan på småhus ökade under 2021. Även leveranserna av lägenheter med trästomme ökade, enligt siffror från TMF (Trä- och möbelföretagen).

Ändå är  Gustaf Edgren, projektledare på branschutveckling trähus på TMF, inte odelat positiv:

”Återkommande, rejäla prishöjningar haglar samtidigt över industrin. Det gäller dels insatsvaror överlag, men även från inhemsk produktion som sågade trävaror. Jag önskar att sågverken framgent i högre grad värderar långsiktighet i sin affärsrelation med bostadshusbyggarna och deras förutsättningar än vad som präglat det senaste året.  För många husföretag har det inneburit en nästintill ohållbar situation”, säger han i ett pressmeddelande.

För möbelindustrin ökade exporten med sju procent medan importen ökade med hela 17 procent.

Importökningen beror främst på att privatpersoner köper kontorsmöbler från Kina. Det är en handel som har exploderat, enligt  Linda Löf, projektledare för möbler inom TMF branschutveckling.

POSITIVT PROGNOS MEN…

Överlag visar prognoserna på en positiv utveckling för branschföretagen, enligt TMF. Men orosmoln saknas inte. De utgörs enligt branschorganisationen av en expansiv penningpolitik under pande­min som riskerar att leda till en överhettning. Man ser också indikationer på en tidi­garelagd räntehöjning för att stävja den senaste tidens kraftiga inflation,.

”Vidare förväntas Rysslands invasion av Ukraina leda till ännu kraftigare inflation och även brist på insatsvaror. Under inledningen av 2022 har även hushållen blivit mer pessimistiska i sin syn på den ekonomiska utvecklingen”, skriver TMF i en kommentar.

Träbostadsbyggandet 2021:Antal levererade småhus var 5 591, en ökning med 13 procent jämfört med 2020. Orderingången på småhus ökade med hela 27 procent. Antal levererade lägenheter med trästomme var 4 915, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Källa: TMF.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb