Träbatterier

21 augusti 2012 Trä kan bli en framtida råvara i batterier. Det anser svenska forskare som undersöker möjligheten.

Miljövänliga batterier har länge varit efterfrågade, och nu kan forskare vid Linköpings universitet vara lösningen på spåren. Genom att förädla lignin som tagits ur resterna från pappersmassa har man lyckats  skapa ett nytt material med förmåga att lagra laddade elektroner.

I kombination med ett annat kolbaserat ämne, som har förmåga att leda elektrisk ström, har forskarna konstruerat en elektrod. Tillsammans utgör delarna vad som kan sägas vara förstadiet till ett träbaserat batteri.

Jämfört med dagens batterier som bland annat innehåller bly och andra miljöskadliga ämnen, kan fördelarna med ett träbaserat batteri bli mycket stora.

Men ännu återstår en hel del forskning och inte minst produktutveckling innan det går att starta bilen med skogsråvara.

SKOGEN 6/2012

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb