Stort steg närmare solcell i trä

12 december 2023 Lignin från trä kan användas för att skapa miljövänliga, pålitliga solceller visar forskare från Linköpings universitet och KTH.

Stort steg närmare solcell i trä
Kraftlignin från trämassa gör solceller stabila tack vare dess förmåga att skapa väldigt många vätebindningar som fungerar som ett lim. Foto: Thor Balkhed.

Att nyttja solen för att skapa hållbar energi är ett hett forskningsämne. En viktig poäng vid tillverkning av solceller är att undvika material som skapar miljöproblem. Därför är trä intressant.

I tidigare försök har lignin använts som varit rejält behandlat med kemikalier. Det som forskarna nu har gjort är att använda en mer rå version, nämligen kraftlignin som är en restprodukt från papperstillverkning. Metoden visade sig göra solcellen mycket mer stabil.

Ett långsiktigt mål är att göra solcellen helt i trä.

–  Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik, i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Solceller har traditionellt gjorts i kisel. De anses mest effektiva men har en energikrävande och svår tillverkningsprocess som kan medföra utsläpp av farliga kemikalier.

Forskningen har därför inriktat sig på solceller i polymerer som har fördelar av att vara lätta, billiga att framställa och användbara inom många olika områden. Men nackdelen är att de görs av olja. Att bygga hela solcellen i trä vore miljövänligast.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger Mats Fahlman.

Forskarstudien, ett samarbete mellan Linköpings universitet och KTH, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Advanced materials.

Studien finansierades i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom Wallenberg Wood Science Centre. Övriga finansiärer var Energimyndigheten, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – Stint, samt av det strategiska forskningsområdet för avancerade funktionella material – AFM – vid Linköpings universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb