Torr sommar ger långvariga skador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Torkskadad skog på Öland sommaren 2018. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Skog som skadades av torkan sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig,

Många av de torkskadade bestånden fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport.

Annons
Annons

Försvagade och torkstressade träd blir mer mottagliga för skador som till exempel granbarkborreangrepp.

”Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador”, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019, i ett pressmeddelande.

I norra delen av landet rapporteras om att många bestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 som ännu inte återhämtat sig.

I södra Sverige finns rapporter om äldre träd som dött under året på grund av vattenbristen 2018. Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars.

I mellersta delarna av landet vittnar Skogsstyrelsens skadesamordnare om sekundära angreppen på torkstressade träd som i många fall medfört att träden dött. Det kan handla om svampskador som Diplodia och insektsangrepp av granbarkborre.

” Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet”, säger Hans Källsmyr.

 

Fakta om de tre största skadegörarna 2019: (Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport.)

 • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
 • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter).
 • Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats av flera skador som betesskador av älg och flera olika sorters skadesvamp.

Källa: Skogsstyrelsen.

 

 

Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons