Torr sommar ger långvariga skador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Torkskadad skog på Öland sommaren 2018. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Skog som skadades av torkan sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig,

Många av de torkskadade bestånden fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport.

Annons
Annons

Försvagade och torkstressade träd blir mer mottagliga för skador som till exempel granbarkborreangrepp.

”Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador”, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019, i ett pressmeddelande.

I norra delen av landet rapporteras om att många bestånd som drabbades av torkskador under sommaren 2018 som ännu inte återhämtat sig.

I södra Sverige finns rapporter om äldre träd som dött under året på grund av vattenbristen 2018. Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars.

I mellersta delarna av landet vittnar Skogsstyrelsens skadesamordnare om sekundära angreppen på torkstressade träd som i många fall medfört att träden dött. Det kan handla om svampskador som Diplodia och insektsangrepp av granbarkborre.

” Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet”, säger Hans Källsmyr.

 

Fakta om de tre största skadegörarna 2019: (Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport.)

 • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
 • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter).
 • Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats av flera skador som betesskador av älg och flera olika sorters skadesvamp.

Källa: Skogsstyrelsen.

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons