Torr skog binder mindre kol

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sommaren 2018 präglades av skogsbränder men torkan fick även andra konsekvenser.
Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt, visar en forskningsstudie,
Skogsbränder, missväxt och vattenbrist kännetecknade sommaren 2018.  Nu har två hundra forskare från tolv europeiska länder gått till botten med hur vegetation och kolbalans reagerade på torkan och de höga temperaturerna.
Anders Lindroth från Lunds universitet har tillsammans med kollegor studerat hur torkan påverkade kol- och vattenbalanser i elva nordiska skogar.
” I de skogar som utsattes för den värsta torkan minskade nettoupptaget kraftigt, i ett fall från ett stort upptag ett normalår till inget upptag alls 2018. De flesta skogarna i studien minskade sina nettoupptag av koldioxid”, säger  han i ett pressmeddelande från universitetet.
 
 
KOLSÄNKOR KAN OMVÄRDERAS
 
”Det som förvånade mig mest var att effekten blev så kraftig att ett normalt stort nettoupptag helt utraderades under torråret. Torka leder till minskat kolupptag i alla typer av skog och det finns risk för att skogen i framtiden inte fortsätter att vara den stora kolsänka som den är idag”, säger Anders Lindroth
Naturgeografiforskaren Janne Rinne, också från Lunds universitet,  har istället studerat hur torkan påverkade växthusgasutbytet i nordiska myrekosystem. Hans resultat visar att myrar tog upp allt mindre koldioxid men att myrarna också släppte ut mindre metan, alltså en kraftig men kortlivad växthusgas. På kort sikt dominerar minskningen av metanutsläpp och leder till en kylande effekt på klimatet, men efter 15 år kommer minskningen av myrarnas koldioxidupptag att dominera, med en värmande effekt som följd.
”Ett allt vanligare extremklimat kan i framtiden leda till att det frigörs mer koldioxid i atmosfären från dessa nordiska ekosystem. Man måste kanske omvärdera skogs- och myrekosystem som naturliga kolsänkor i framtidens klimat”, säger Janne Rinne.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

  Kategorier: SKOGENdebatt, FSC Sverige
  SKOGENdebatt. Lars M Johansson frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons