Toppröj björken!

16 januari 2009 Toppröjning fungerar bra i ren björkskog. Det konstaterar Anders Karlsson på SLU.

De flesta stammarna som har kapats i midjehöjd har dött efter sju år.
Men innan dess har de format de orörda huvudstammarna. Dessa får snabbare kvistrensning, klenare kvist, rakare stammar och färre klykor. Även i bokskog tyder forskningen på att toppröjning ger bättre kvalitet på de gynnade träden.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb