FÖRKÄMPE.

Tomas gör skogsjobbet säkrare – och roligare

13 oktober 2020 Ett säkrare skogsarbete har varit Tomas Gullbergs kall i tjugo år. Han har lett Säker skog sedan starten och får nu Guldkvisten för sina insatser.

Tomas gör skogsjobbet säkrare – och roligare

Enligt juryn har få om någon i Sverige betytt så mycket för ett säkrare arbete i skogen som Tomas Gullberg. Ett led i detta är motorsågskörkortet – såväl omdiskuterat som uppskattat. 

Nu har över 100 000 personer avlagt 160 000 körkortsprov. ”Det har bara varit möjligt tack vare Tomas tålamod, envishet – och förmåga att samla och vägleda alla de människor och organisationer som har behövts för att göra verksamheten till vad den är i dag”, skriver juryn i motiveringen.
– Man kanske tror att jag är extremt säkerhetsmedveten, säger Tomas Gullberg. Men jag var nog innan Säker Skog i grunden högst normal och det underlättar för att förstå problematiken.
Hans intresset för småskalig ­teknik, arbete med skogs­bränsle, en doktorsavhandling om sam­spelet mellan människa och maskin – allt ledde fram till att Tomas en dag blev uppringd av Sven ­Lundell på LRF som sökte en projektledare för nystartade Säker skog. Olyckorna i skogen måste minska, och där rullade det igång. 

Fokus låg på den självverksamma. Ett bra nätverk av skogs­ägarföreningar, motorsågs­tillverkare, SLU, Arbetsmiljö­verket och AFA försäkringar fanns runtomkring.
– Det började med ett projekt på fyra år. Vi testade på några orter och fyllde bygdegårdarna med folk som gärna kom.
Samtidigt växte idén om ett ”körkort” för motor- och röjsåg fram – och sedan kom Gudrun-stormen. 
– Skogssverige förstod vikten av att arbetet utfördes under säkra förhållanden. I början trodde jag att vi kanske skulle kunna få tusen personer att ta körkort, men jag fick ändra uppfattning. 

Han bytte även åsikt om själva körkortslappen:
– Jag förstod inte kortets betydelse. Dag Björkkvist som var inspektör på Arbetsmiljö­verket sa att den där plast­biten gör skillnad, den har ett värde. 
Diskussionerna om körkortet och Säker skog har varit livliga, och Tomas har förståelse för mångas åsikter. Själv pekar han på något som kunde skötts annorlunda:
– Arbetsmiljöverket kunde ha ordnat en smidigare övergångslösning när man ställde krav på godkända prov. Nu blev det en relativt hastig förändring. 

Något krav på just Säker skogs körkort finns inte, men det är praktiskt med en gemensam branschstandard, säger Tomas, och körkortet rekommenderas av branschens parter.
Han är glad att ha medverkat till att skapa en viss kunskapsstandard för skogsarbete och tackar de medverkande aktörerna i nätverket.  
– Det viktigaste för framgången är nog nöjda deltagare som har fått ny kunskap. Vi har också lyckats göra rimliga avvägningar mellan utbildarnas och brukarnas intressen.
Säkerheten är en fortsatt huvuduppgift, förstås. Handen på hjärtat – följer han själv alla föreskrifter?
– Jag försöker i alla fall. Jag har ändå råkat ut för olyckor. En gång sågade jag i en trång skog och en hård torrkvist for som skjuten ur en katapult mot huvudet och gick genom hjälmen så det började blöda. Hjälmen tog nästan hela ­smällen, berättar Tomas.

Någon nollvision för olyckor tror han inte på – men riskerna kan bli mindre med rätt utrustning och utbildning och skogen som arbetsplats säkrare och med en högre status, och inte minst roligare.

OM / Tomas Gullberg
Ålder: 60 år.
Yrke: Verksamhetsledare på Säker skog sedan 2001.
Aktuell: Mottagare av ­Guldkvisten.
Bakgrund: Tekniskt gym­nasium, jägmästare och skoglig doktor. Disputerade på ett arbete som jäm­förde griplastarvagn med ­skotare med avseende på prestation och teknik.
Familj: Hustru, två barn ­(f 1985).
Fritidsintressen: Lagar och renoverar, inklusive ­timmerhus och motorfordon. Snickrar och tillverkar egna fönster.
Kuriosa: Är lite av en uppfinnare och har fått patent på en små­skalig och skonsam markberedare till ­virkesgrip. 

TOMAS / Om säkra hörn
En metod att fälla grövre träd på ett kontrollerat och säkert sätt. ”Finns i olika varianter, att såga från två håll och utan långa svärd har efter hand blivit dominerande i Sverige. Med instick från två håll och stopp strax förbi mitten nås enklare en acceptabel brytmån, även om man har lite fel riktning vid insticken. Dubbla instick och avslutning på säkra sidan har ­också fördelar vid sid­lutande träd.”

FAKTA / Säker skog
En ekonomisk förening vars verksamhet syftar till att öka säkerheten för dem som arbetar med röjsåg, motorsåg och fyrhjuling. Ägs av LRF och Norra Skog, Mellanskog och Södra skogsägarna. Utbildar och examinerar med hjälp av instruktörer spridda över hela landet.

FAKTA / Guldkvisten
Föreningen Skogens Guldkvisten går till någon som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk på det nationella planet i enlighet med föreningens mål – aktivt och ansvarsfullt ­brukande och nyttjande av skogen. Upp till fem Guldkvistar delas ut per år.

SKOGEN 9/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb