Tjäderfall prövas på nytt

15 januari 2018 En dom i Mark- och miljödomstolen gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa en avverkning på grund av en spelplats för tjäder. Nu ska fallet prövas på nytt i Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.

Tjäderfall prövas på nytt

Den aktuella skogen finns i Bollebygds kommun. Den anmälda avverkningen som begränsades skulle göras 400 och 800 meter från en spelplats.

Södra har reagerat på att det i domen från Mark- och miljödomstolen i Växjö står att det kan finnas en rätt till ersättning, men att markägarna då måste stämma staten i en separat talan.

– Det är glädjande att målet nu prövas av den högsta instansen, det behövs en vägledande dom. Att markägare ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda är en fullständigt orimlig ordning, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander i ett pressmeddelande.

Ytterligare en skrivning i domen har fått Södra att reagera. Nämligen att ”alla lämpliga biotoper inom närområdet till en lekplats ska anses utgöra ett fortplantningsområde…”.

– Det kan röra sig om områden upp emot en kilometer från varje spelplats, om Skogsstyrelsens rekommendationer följs. Om det skulle tillämpas överallt skulle det få enorma konsekvenser för skogsbruket, säger Södras bolagsjurist David Malmkvist.

Det är två parallella fall som nu överprövas av Mark- och miljööverdomstolen, där de lägre instanserna kommit fram till olika beslut.  Förutom tjäder-målet är det ”lavskrikedomen”, där Skogsstyrelsen fått prövningstillstånd. I fallet lavskrikan upphävde Mark- och miljödomstolen i Östersund Skogsstyrelsens beslut, eftersom myndigheten bland annat ansågs ha agerat utanför sitt mandat.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb