Tjäderfall prövas på nytt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kenneth Johansson, SKOGEN-bild.
En dom i Mark- och miljödomstolen gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa en avverkning på grund av en spelplats för tjäder. Nu ska fallet prövas på nytt i Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.

Den aktuella skogen finns i Bollebygds kommun. Den anmälda avverkningen som begränsades skulle göras 400 och 800 meter från en spelplats.

Annons
Annons

Södra har reagerat på att det i domen från Mark- och miljödomstolen i Växjö står att det kan finnas en rätt till ersättning, men att markägarna då måste stämma staten i en separat talan.

– Det är glädjande att målet nu prövas av den högsta instansen, det behövs en vägledande dom. Att markägare ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda är en fullständigt orimlig ordning, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander i ett pressmeddelande.

Ytterligare en skrivning i domen har fått Södra att reagera. Nämligen att ”alla lämpliga biotoper inom närområdet till en lekplats ska anses utgöra ett fortplantningsområde…”.

– Det kan röra sig om områden upp emot en kilometer från varje spelplats, om Skogsstyrelsens rekommendationer följs. Om det skulle tillämpas överallt skulle det få enorma konsekvenser för skogsbruket, säger Södras bolagsjurist David Malmkvist.

Det är två parallella fall som nu överprövas av Mark- och miljööverdomstolen, där de lägre instanserna kommit fram till olika beslut.  Förutom tjäder-målet är det ”lavskrikedomen”, där Skogsstyrelsen fått prövningstillstånd. I fallet lavskrikan upphävde Mark- och miljödomstolen i Östersund Skogsstyrelsens beslut, eftersom myndigheten bland annat ansågs ha agerat utanför sitt mandat.

 

 

 

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons