Tjäderdom prövas på nytt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Tingsrätten gav markägaren rätt till ersättning när Skogsstyrelsen stoppade en avverkning på grund av tjäderförekomst. Men nu prövas rätten till ersättning i högre instans.

Efter överklagan har Mark- och miljöverdomstolen beslutat att pröva den så kallade tjäderdomen. Sakfrågan gäller om markägaren har rätt till ersättning efter att ha nekats avverkning på 17 hektar med hänvisning till artskyddsförordningen. I området fanns nämligen en spelplats för tjäder. 

Annons
Annons

Enligt en dom i juli har markägaren rätt till intrångsersättning. Mark- och miljödomstolen vid tingsrätten i Nacka dömde staten att betala 3,4 miljoner kronor till markägaren.

Men domen överklagades genom Kammarkollegiet och nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen meddelat att de kommer att ta upp målet för prövning, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons