Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tjäderhona. Foto: Wikimedia Commons.
Ett ärende rörande en avverkning som stoppats på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
Det är ett mål som under flera år vandrat genom olika instanser som nu getts prövningstillstånd av Högsta domstolen.
Det handlar om en avverkningsanmälan på 17 hektar skogsmark i Roslagen som skickades in till Skogsstyrelsen 2015. Myndigheten nekade med hänvisning till förekomst av tjäder.
Såväl Mark- och miljödomstolen som Mark och miljööverdomstolen ansåg dock att markägaren har rätt till intrångsersättning. Drygt 3,4 miljoner kronor borde staten betala, ansåg man.
I det aktuella ärendet lutar sig Skogsstyrelsen mot miljöbalkens paragraf  om fridlysningsbestämmelser för att stoppa avverkningen och neka ersättning. Men  Mark- och miljööverdomstolen säger att i vissa fall, men inte alltid, kan det finnas rätt till ersättning.
Staten har nu via Kammarkollegiet överklagat domen. Att myndigheter överklagar till högsta instans brukar förklaras med att man vill få en prejudicerande dom som kan vägleda i liknande ärenden.
Ett känt fall rör fjällnära skog. Då prövades frågan ända upp i Högsta domstolen. Där beslutades att ersättning ska utbetalas när markägare nekas avverkningstillstånd av naturvårdsskäl i fjällnära skog, något som nu blivit praxis.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons