Tips vid oväntade intäkter

6 december 2021 Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.

Tips vid oväntade intäkter

I nummer tio av tidningen SKOGEN berättar skatteexperten Kjell Åsen om hur du planerar för det oplanerade. Det vill säga när till exempel granbarkborre eller storm tvingar fram en avverkning.  

Här är hans fem korta tips:

Vänta inte. Tag hjälp av din ekonomirådgivare så tidigt som möjligt. Det finns många olika skatteverktyg som kan kombineras och dessutom påverka varandra inbördes. 

Tänk långsiktigt Ha en tydlig, långsiktig strategi med ditt skogsinnehav när det gäller avkastningskrav och din skattesituation. Om du får en stor, oväntad intäkt är det lättare att välja skatteupplägg om du redan har en klar målsättning med ditt ägande. 

Dela upp. Undersök möjligheten att sälja via avverkningsrätt, där betalningen delas upp på flera år och beskattas efter den faktiska utbetalningen. 

Se över lån. Har du krediter och drabbas av en stor skada på din fastighet bör du kontakta din kreditgivare för att diskutera amortering samt hur ditt framtida resultat och din ekonomiska förmåga kommer att se ut. 

Avverka rätt. När det gäller barkborreangrepp är det viktigt att vara kvick i vändningarna med avverkning och inte ta för lite. Skatteeffekten utnyttjas bättre om du tar mycket på en gång i ett tidigt skede. Att återkomma år efter år till samma skogsområde med de avverkningskostnader det medför ger lägre netto än om allt avverkas på en gång. 

STEFAN HÄLLBERG

UR SKOGEN /10/2021

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb