Tips kring försäkring och skogsbrand

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Mikael Hellberg, skadechef på Länsförsäkringar Bergslagen, ger drabbade sina bästa råd till markägare som drabbats av skogsbrand.
Mikael Hellberg, Länsförsäkringar• Säkerställ att du arbetar säkert i efterbevakningsskedet. Var inte ute ensam. Det kanske inte går att beträda skogsmarken förrän i vinter. 
• Du har arbetsgivaransvar om du tar in arbetskraft i efterbevakningen.
• Försäkringen ersätter kostnader för efterbevakning. Länsförsäkringar försöker få staten att ta ansvar för efterbevakningen. Vi tror att det finns en stor risk om mindre skogsägare gör det.  
• Ju mer information man har om sin skog när man kontaktar oss, desto snabbare kan vi lösa ärendet. 
• Länsförsäkringars skogsförsäkring gäller från första brandskadade träd. Inmätt volym skadad skog ersätts med 300 kronor per kubikmeter, och kvarlämnad skog ersätts med 125 kronor per kubik. Självrisken är 20 procent av ett prisbasbelopp,  vilket blir 8800 kronor. 
• Skadebeskrivningen ska lämnas inom sex månader från skadetillfället. 
• Länsförsäkringar kommer att träffa skogsägare och ta fram en lathund kring skadereglering i samband med brand. Den hittar du på www.lansforsakringar.se   
 
Text: Teresia Borgman
 
SKOGEN 8/2014
 
Annons
Annons

Publicerad:
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Annons
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Inget skadestånd för ek utan skönhetsvärde

  Markägare på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för att Skogsstyrelsen av misstag fällde en ek. Men tingsrätten säger nej och hävdar att trädet saknade skönhetsvärde.
 • Annons