Tips kring försäkring och skogsbrand

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Mikael Hellberg, skadechef på Länsförsäkringar Bergslagen, ger drabbade sina bästa råd till markägare som drabbats av skogsbrand.
Mikael Hellberg, Länsförsäkringar• Säkerställ att du arbetar säkert i efterbevakningsskedet. Var inte ute ensam. Det kanske inte går att beträda skogsmarken förrän i vinter. 
• Du har arbetsgivaransvar om du tar in arbetskraft i efterbevakningen.
• Försäkringen ersätter kostnader för efterbevakning. Länsförsäkringar försöker få staten att ta ansvar för efterbevakningen. Vi tror att det finns en stor risk om mindre skogsägare gör det.  
• Ju mer information man har om sin skog när man kontaktar oss, desto snabbare kan vi lösa ärendet. 
• Länsförsäkringars skogsförsäkring gäller från första brandskadade träd. Inmätt volym skadad skog ersätts med 300 kronor per kubikmeter, och kvarlämnad skog ersätts med 125 kronor per kubik. Självrisken är 20 procent av ett prisbasbelopp,  vilket blir 8800 kronor. 
• Skadebeskrivningen ska lämnas inom sex månader från skadetillfället. 
• Länsförsäkringar kommer att träffa skogsägare och ta fram en lathund kring skadereglering i samband med brand. Den hittar du på www.lansforsakringar.se   
 
Text: Teresia Borgman
 
SKOGEN 8/2014
 
Annons
Annons

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons