Tips: Duka upp med rishögar

3 oktober 2013 Lägg gärna riset från slutavverkningar i högar bredvid körspåren. Då får klövviltet nästan dubbelt så mycket foder.

Så kallad risseparering har studerats av forskare på SLU. De noterade att det i snitt fanns 226 kilo foder per hektar, vilket försörjer en älg i 30 till 50 dygn. Och det var älgar som betade i högarna, rådjur och hjort syntes inte till.

Här ytterligare några tips från professor Lars Edenius och hans kollegor:
• Ju högre högar desto mer blev de utnyttjade. Granris kan läggas i körvägarna eller bygga upp högarna underifrån.
• Kvistar från äldre tallar är intressanta för älgen. Ja, skott högt upp i kronan utnyttjas mer än skott från ungtallar.
• Riset är färskvara. Det är senhöstens och vinterns avverkningar som gäller. Andra årstider väljer älgen aptitligare föda. Efter vintern kan riset användas som bioenergi.

Forskarna konstaterade att avverkningskostnaden inte ökade, åtminstone inte i slutavverkning.

SKOGEN 9/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb