Tio tusen personer blev med skog

2 juni 2023 I fjol tillkom ungefär tio tusen nya skogsägare. Genomsnittsåldern var 47 år, enligt Skogsstyrelsen.

Tio tusen personer blev med skog Genrebild.

 2022 fick Sverige 10 554 nya skogsägare, enligt  taxeringsuppgifter presenterade av Skogsstyrelsen.

Ägande fördelat på kön är 47 procent kvinnor och 53 procent män. Statistiken visar också att genomsnittsåldern för de nya skogsägarna är 47 år. De äldsta nytillkomna skogsägarna finns i Stockholm med en medelålder på 51 år och de yngsta i Kronoberg med 44 år i medelålder

Västra Götaland fick flest av de nytillkomna, 1 478 följt av Stockholm med 1 270. Det totala antalet nya skogsägare, cirka 10 000, har legat på ungefär samma nivå de senaste 18 åren.

Sett till hela det privata skogsägandet fortsätter dock trenden med minskande antal ägare och brukningsenheter. Skogsägarna minskade med 730 personer, 0,2 procent, mellan 2021 och 2022. Brukningsenheterna blev 397 färre, också det en minskning med 0,2 procent.

En annan trend som fortsätter enligt Skogsstyrelsen är att fler som bor utanför Sverige äger skog. Skogsägare utanför Norden, men boende i EU och EES, ökade med 247 personer mellan åren 2021 och 2022.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb