Tio år efter stormen Gudrun

7 januari 2015 Stormen Gudrun fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. I dag, tio år senare, är skogsbruket i regionen åter i balans.

Natten mellan den 8 och 9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över södra Sverige. En storm som uppmättes till 33 m/s i Småland och orsakade enorma skador. Som mest var 415 000 hushåll strömlösa och flera samhällen skärmades av. 

– Det var först efter några dagars inventering som vi begrep hur omfattande skadorna var. Vi var många som chockades över de enorma skogsförluster som stormen medförde och på Södra innebar det ett helt annat sätt att arbeta för att kunna möta medlemmarnas behov av hjälp, säger Göran Örlander, skogschef på Södra.

I augusti höll Föreningen Skogen tillsammans med Sydved en exkursion, där vi konstaterade att skogsbruket har lärt mycket av Gudrun. Idag står svenskt skogsbruk bättre rustat att möta nya stormar och naturkatastrofer än tidigare. Gallringsstrategier har ändrats, men gran är fortfarande det dominerande trädslaget. På nära 97% av Gudrunhyggena har gran planterats.

– Nu i efterhand kan vi konstatera att skadorna inte blev så allvarliga som vi först trodde. Vi hade en enorm tur med vädret, och att insektspopulationerna var låga vid ingången till 2005 innebar att det fällda virket inte blev skadat. Vi ser även att det idag växer bra på de hyggen där vi har återplanterat. Återplanteringsarbetet har hållit hög hastighet och stormhyggena är tillfredställande föryngrade, berättar Göran Örlander.

Efter ett intensivt och omfattande arbete att upparbeta det stormfällda virket lagrades miljontals kubikmeter stormvirke samtidigt vid terminal, industri och bilväg. Det terminallagrade stormvirket användes fram till slutet av november 2009. 

Tio procent av all skog i södra Sverige fälldes i stormen.  Södra och Föreningen Skogen arrangerade den 12 maj en minnesexkursion i Toftaholm efter stormen Gudrun.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb