Ryssland.

Timret släpps inte utanför gränserna

7 december 2006 För att stimulera vidareförädlingen av timmer inom landet föreslår Näringsdepartementet (MH; ryska: Ministeriet for Ekonomisk Utveckling) att höja exporttullarna för obearbetat trä. Däremot anser branschfolk att ifall nya initiativ ej tas for att uppmuntra tillflödet av investeringar, så kommer de höjda exporttullarna att leda till en skarp minskning av exporten med utdöende av avverkningsentreprenörer och timmerexportörer.

Källa: Vedomosti 2006-11-27 Kseniya Rybak, Alexandra Petratchkova
Översättning från originalet: Martin Hermansson

Näringsdepartementet föreslår höjningar av exporttullarna på timmer. Direktören for den aktuella avdelningen av Näringsdepartementet, Vitalij Gudin, berättade för “Vedomosti” att exporttullen kommer att utgöra 24 euro per kubikmeter eller 20 procent av marknadspriset innan år 2010, dessa tullar kommer att höjas med jämna delar årligen. I dagsläget är exporttullen 4 euro, eller 6,5% av marknadspriset. Med andra ord kommer under 2007 höjningen att bli till 11%, 2008 till 15.5 % samt under 2009 upp till 20%. Enligt Gudin kommer höjningarna att kunna träda i kraft från och med mars eller juli 2007, även om en exakt tidpunkt inte är bestämd. Stadstjänstemannen säger att målet med stegringen är att minska exporten av obearbetat trä och höja andelen industrier som vidareförädlar inom landet. Ministeriet överlämnar prepositionen till regeringen inom 10 dagar.

Företagarna inom skogs- och träbranschen ser exporttullarna som barriärskapande och säger att man i framtiden endast kan jobba på djupet for att attrahera investeringar. För det alla största bolaget i branschen, Illim Pulp*, kommer tullhöjningarna inte att påverka nämnvärt till skillnad från för mindre industrier. Enligt Dimitrij Chuiko, chef for utveckling och strategi på företaget, så förädlar de praktiskt taget allt timmer vid sina egna industrier. Med tanke på den explosionsartade tillväxten av exportvolymerna av timmer, så anser Chuiko att åtgärder för att dra ner exporten och stimulera vidareförädlingen inom landet, verkligen är nödvändiga. Samtidigt säger Chuiko att höjda exporttullar bara kommer att fungera tillsammans med andra åtgärder kopplade till att stimulera processen för att attrahera investeringar. Till exempel förenklad tilldelning av arrenden från den Ryska skogsfonden** skogarna i de fall större investerare presenterar seriösa investeringsplaner. Därutöver bör man enligt Chuiko också förbättra den inhemska efterfrågan, bland annat genom att utveckla marknaden för bolån, etc.

I sig leder höjningen av exporttullarna till att timmerexporten faller (för tillfället exporteras mer än 40 miljoner m3 per år), medan de mindre avverkningsentreprenörerna kommer att stänga omedelbart, säger VD:n för National Timber Company*** Andrei Prokopov”. Han kallar tullarna för hindrande och säger att det finns lönsamhet i att hålla på med avverkning och timmerexport vid exporttullar upp till 9 euro. Många utländska företag som exporterade timmer från Ryssland kommer efter tullhöjningarna att upphöra med den verksamheten föreslår en anställd vid ett utländskt företag som sysslar med avverkning och timmerexport i nordvästra Ryssland. Enligt hans uppfattning kommer ökningen av exporttullarna ställa hans företag på ”gränsen till lönsamhet”. ”Tjänstemännen försöker på så sätt attrahera utländska investerare till vidareförädlingen, men så länge inga andra villkor eller garantier för de investeringarna är skapade, så blir de inte av heller” sammanfattar han.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb