Timmerpriser ner med 33 kronor

13 mars 2009 Mellanskog har slutfört förhandlingar om nya timmerpriser. Från den 16 mars sänks priserna i Region Syd i snitt med 33 kr/m3fub vilket innebär ungefär 8%.

I Region Nord tillämpas avräkningspriser vilka i snitt sänks med 23 kr/m3fub. Bakgrunden till sänkningen är den svaga efterfrågan på sågade trävaror som till stor del beror på den, internationellt sett, kraftigt minskade nybyggnationen av fastigheter.

-Det känns aldrig bra att behöva sänka ersättningen till skogsägarna, säger Mellanskogs virkeschef Sture Karlsson. Samtidigt måste vi vara nöjda med att vi lyckades begränsa sänkningen till denna nivå med tanke på den oro och dåligt kassaflöde som råder bland sågverken. Angeläget för våra medlemmar just nu är att få klart besked kring aktuella virkespriser.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb