Tillväxttakten fortsätter minska

27 maj 2021 Virkesförrådet i de svenska skogarna ökar men tillväxttakten avtar. Det visar Riksskogstaxeringens Skogsdata som för första gången har med all skogsmarksareal i sin statistik.

Tillväxttakten fortsätter minska

Tillväxttakten, totalt sett, fortsätter att minska sedan rekordåren runt 2012, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Årets statistik är mer komplett än tidigare. Nu har även inventeringsdata från all fjällskog tagits med i underlaget.

– Statistiken om den produktiva skogsmarksarealen omfattar data från Riksskogstaxeringens start 1923. Med början 2016 inventeras all trädklädd mark, varför vi nu även kan presentera statistik om all skogsmark i Sverige enligt FAO:s internationella definition, säger Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Att tillväxttakten minskar beror främst på höga nivåer av avverkning och naturlig avgång, det vill säg att träd dör av exempelvis stormar och insektsangrepp.

– När vi detaljgranskar underlaget för tillväxtberäkningarna ser vi glädjande nog en återhämtning av trädens tillväxt i södra Sverige efter den mycket torra sommaren 2018,  konstaterar Jonas Fridman.

Årets Skogsdata ger särskilt utrymme åt fjällnära skog.

– Av hela Sveriges virkesförråd finns cirka 6 procent i fjällskogen och här ökar virkesförrådet med cirka 1 procent årligen. Fjällskogen innehåller också mycket död ved, 40 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar 15 procent av all död ved i Sverige, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på Riksskogstaxeringen.

Ovan gränsen för fjällnära skog finns 3 miljoner hektar skogsmark varav drygt 1 miljon hektar är produktiv. De största arealerna av fjällnära skog finns i Norrbotten

Länk  till Skogsdata 2021

Texten har ändrats 27/5

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb