Till vem vill staten ge akutstödet?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGENdebatt. När regeringen nu stänger sin remissrunda om eventuell förlängning av akutstödet hoppas vi få klarhet. Ska det gå till entreprenadföretagen som utför arbetet i skogen eller skogsföretagen som äger virket, undrar Kolbjörn Kindströmer, ordförande för Skogsentreprenörerna.
 Riksdagsbeslutet från förra sommaren om det tillfälliga stödet till de gröna näringarna skapar tyvärr utrymme för olika tolkningar. Ovissheten gäller både kring stödets syfte och vilka det är tänkt för. På många håll har det lett till ansträngda relationer och svårlösta tvister mellan skogsentreprenörer och deras kunder. 
Då branschorganisationen Skogsentreprenörerna under våren lobbade för stödet som sedermera blev verklighet, handlade det primärt om att lösa de akuta lönsamhetsutmaningarna som följde i spåren av den höjda reduktionsplikten. Den ökade mängden inblandning av biobränsle skapade helt enkelt dyrare transporter, och därmed ökade kostnader på i princip allt. Detta var också utgångspunkten i den segdragna politiska diskussion som i början av sommaren 2022 ledde fram till ett tillfälligt stöd dedikerat de gröna näringarna. 
 
UTBETALNINGSMODELL BIDRAR TILL RÖRAN
En komponent som bidragit till dagens röra med flera som anser sig ha rätten till det temporära stödet, är statens modell för att hantera själva utbetalningen. Det är förstås fullt förståeligt att man väljer att göra på samma etablerade vis som med den ordinarie skattesubventionen på diesel, men likväl som gjort för konflikt. Enkelt förklarat är det vanligt att avtalen mellan skogsföretag och skogsentreprenör bygger på att ersättningen minskas med motsvarande som entreprenören får söka tillbaka från staten i subvention. Med detta i ryggen anser nu flera av landets större skogsföretag att även det nya stödet ska ses som ett renodlat dieselstöd med samma syfte som det ordinarie stödet – alltså att stärka skogsbrukets konkurrenskraft på nordisk nivå.
Entreprenörerna å sin sida ser det tillfälliga stödet som en akut räddningsplanka för att hantera ökade kostnader inom en rad områden. Det är också så vi minns diskussionerna som ledde fram till stödet.
 
HÖG TID FÖR TYDLIG VÄGLEDNING
Som Skogsentreprenörerna skriver i sitt remissvar brinner det i knutarna. Nu är det hög tid för staten att äntligen ge skogsnäringen en klar och tydlig vägledning så vi vet vilka som har rätt till stödet och vilka ökade kostnader det ska kompensera för. 
Finns det inga möjligheter att vara mer precis inom den nuvarande ramen för beslutet? I så fall föreslår vi en omstart på ett nytt tomt papper. Är det skogsföretagen som behöver stöttas – skapa ett stöd baserat på avverkad volym. Handlar det om att hjälpa ekonomiskt svaga entreprenadföretag på landsbygden? Satsa då på ett omsättningsbaserat småföretagarbidrag! 
 
KOLBJÖRN KINDSTRÖMER
Ordförande i Skogsentreprenörerna
 
Opinion
Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons