SKOGENdebatt.

”Till attack mot skogsnäringen – men nån hade visst räknat fel”

29 april 2020 Vecka 17 2020 – konflikten mellan skogs- och naturvårdsnäringarna tar en ny vändning. Budskapet att biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i snabb takt är en maskirovka. De siffror som naturvårdsnäringen använt för att påvisa de klassade habitatens snara försvinnande är uppblåsta med en faktor fem. Här kommer en rapport från en som var med.    

Skogsnäringen var fullständigt oförberedd inför veckans samordnade attack av naturvårdsnäringens tre vapenslag – media, agendaforskare och myndighetsaktivister. Läget verkade lugnt – årets fågeltaxering hade ju nyligen visat att antalet fågelarter som ökar är fler än antalet fågelarter som minskar. Tidsandan manade till samling. Statsministern hade hållit tal till nationen, där han sade att ”det är allvar nu”. 

Men tidigt på tisdagsmorgonen, medan skogsnäringen fortfarande sov, startade angreppen från specialförband inom Ekoredaktionen genom nyheten – ”Biologiskt värdefulla svenska skogar avverkas i hög takt”  . Attackerna upprepades senare varje timme med lite olika potenta biologiska stridsmedel – hotade arter, kommer att försvinna, aldrig tidigare, ej skyddade i reservat…

Senare under förmiddagen släppte sedan SLU:s flygstridskrafter vid Artdatabanken domedagsbomben Rödlistan. Den innehåller hela 1 900 separata stridsdelar, som var och en uppges vara starkt missgynnad av avverkning. Professorer med agenda hördes sedan under eftermiddagen surra intensivt i upprepade attacker runt om i landets lokalradiostationer uppbackade av sega aktivistgubbar inom myndigheterna. 

Varje år avverkas 80 000 hektar av de biologiskt mest värdefulla skogarna och avverkning hotar 1 900 arter. Snart är allt borta! Mot slutet av tisdagen är skogsnäringens försvarslinjer fullständigt upprivna och när chefen för Artdatabanken proklamerar att även gråkråkan är hotad faller allt samman. Naturvårdsnäringens mål, kraftigt ökat eget territorium, ligger inom räckhåll. 

Onsdag morgon – mobiliseringsordern når till slut skogsnäringens överåriga hemvärn. Gamla tjänstevapen tas fram ur skrymslena – skepticism och räkneförmåga. Kan det verkligen vara sant? 80 000 hektar per år? Det är ju 40 procent av all avverkning! Här finns en möjlighet att med gamla vapen slå mot naturvårdsnäringens svaga punkt – trovärdigheten. 

Fredag – efter två dagars noggrann planering sker så motattacken. 80 000 hektar per år visar sig vara 80 000 hektar på fem år! Journalister, agendaprofessorer och myndighetsaktivister flyr i panik under fredagen. Arkiv bränns – hemsidor och videotrailers redigeras med hopp om att ingen skall märka något. 

Då kapitulerar den omringade division SLU, och i kapitulationsvillkoren ingår ett offentligt erkännande av det egna felet.  Därmed slipper man att tjäras och därefter rullas i den hotade fiskmåsens fjädrar. 

I rask följd retirerar sedan lokalradiostation efter lokalradiostation. Dementier skrivs under, och till slut slår även hjärnan bakom naturvårdsnäringens planering till reträtt efter en kort eldstrid i Norrbotten mot en av skogsnäringens mest erfarna ekologer.  

Lördag i P1:s Naturmorgon – vapenstillestånd. Stridens larm har lagt sig, och bara enstaka skott hörs i morgondiset. Naturvårdsnäringen tillåts inte att bära vapen öppet – bara visa att man finns. Skogsnäringen mobiliserar dock för motoffensiven. Man kan avverka och ändå främja hotad skata och skorv. Hemvärnet lägger sina pannor i veck – we’ll be back.

JONAS JACOBSSON

Skoglig doktor

Illustration: Martin Jacobsson

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb