Testa plantrötterna till våren

14 februari 2007 — Testa täckrotsplantornas rötter i vår. De kan ha drabbats av osynliga skador efter den extremt varma hösten. Risken är särskilt stor för plantor som lagrats utomhus, säger Jörgen Hajek vid Skogforsk.

Testa plantrötterna till våren

Han höjer ett varnande finger eftersom plantskolorna oftast bara testar härdigheten hos skotten. Något att tänka på om varma höstar blir vanligare när den globala uppvärmningen fortsätter.

Annars verkar inte plantorna ha drabbats nämnvärt. Skogforsk har ringt runt till ett antal plantskolor. På de flesta håll inrapporterades en i stort sett normal invintring.
Även vuxna granar verkar bli tillräckligt härdiga även om hösten varit varm.

— Den ökande nattlängden betyder mer än temperaturen för trädens invintring, säger Mats Hannerz, forskare vid Skogforsk efter att ha frystestat ett antal granar i norra Uppland.
Resultatet jämfördes med ett tidigare test som genomfördes under en höst då temperaturen var ganska normal för årstiden.

— Vi förväntade oss att härdigheten skulle vara lägre. Men skillnaden visade sig vara liten, säger Mats Hannerz.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb