Temadag om nya ädla trädslag

10 augusti 2023 På en temadag i september får vi veta mer om möjligheterna med tre nya ädla trädslag, och hur de kan producera kvalitetsvirke.

Temadag om nya ädla trädslag
Genrebild, valnöt. Foto: Public Domain Pictures

Temadagen, i regi av SLU i Alnarp och Tönnersjöhedens försökspark, fokuserar på naturligt förekommande trädslag i södra Europa. Träden ska också ha goda förutsättningar att växa i dagens svenska klimat. 

En av dem som tycker att det att det finns goda anledningar att prova fler trädslag är Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid SLU i Alnarp. 

Han värjer sig dock mot begreppet främmande trädslag. Träd känner inga nationsgränser och med ett förändrat klimat, flyttar sig arterna. Lagen är dessutom väl begränsande och såväl myndigheter som intresseorganisationer kan vara onödigt negativa, anser han.

– Det finns förstås anledning att vara försiktig med nya arter men vi måste också se möjligheterna. Vi är beroende av några få trädslag och inte minst granen lever på många lokaler i ett farligt förändrat klimat, säger han i ett nyhetsbrev från institutionen för sydsvensk skogsvetenskap hos SLU i Alnarp.

Jens Peter Skovsgaard har forskat mycket på värdeproduktion. Han visar hur värdet av enskilda träd kan maximeras  genom omsorgsfull skötsel som stamkvistning och gallring.

I fokus för såväl hans forskning som temadagen står valnöt, tyskoxel och turkisk hassel (som är ett träd med rak stam och ingen buske). Samtliga tre med möjlighet att producera vackert virke. De är alla europeiska trädslag som är på väg hit naturligt. 

– Alla tre trivs i ett varmare klimat, men växer bra i delar av Sverige även idag. Tyskoxel och turkisk hassel är också ganska tåliga mot torka. Med omsorgsfull skötsel ger de tre ett vackert virke som är högt betalt i Europa, men som van- ligt handlar det om tillgång och efterfrågan. Det behövs volymer för att få träindustrin intresserad., säger han i nyhetsbrevet.

Temadagen äger rum den 13 september i Alnarp och Påarp.

Läs mer och anmälan

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb