Tävla i skog i maj

27 mars 2018 Den 4-5 maj kan den allsidiga skogsbrukaren sätta sina kunskaper på prov. Då är det dags för SM i Skog i Södra viken i Sunne.

Tävla i skog i maj

Tävlingen sker i två klasser. Den ena är Skolklassen där elever från landets Naturbruksgymnasier med skoglig inriktning tävlar mot varandra. 

Den andra är SM-klassen för självverksamma skogsbrukare, entreprenörer och andra intresserade. 

Utöver den individuella tävlingen sker även en lagtävling mellan skolorna i skolkassen och tvåmannalag i SM-klassen. 

SM i skog omfattar 14 tävlingsmoment (se nedan). Av dessa kommer elva att ingå i tävlingen. Efter tio moment i grundomgången stryks sämsta poäng och de sex bäst placerade i respektive klass går vidare till ett finalheat. För varje moment i tävlingen ansvarar något företag inom tävlingskommittén.

Arrangör för SM i skog är Förbundet Skog och Ungdom i samarbete med S/G Södra Viken och skogsnäringen i regionen. 

Tävlingsmomenten är: teorifrågor om skog, naturkännedom, precisionsfällning, klassning av timmer, gallring, motorsågshantering, aptering, röjning skotarkörning, plantering, naturvårdshänsyn, mätning av massavedstrave, skydd och säkerhet samt kubering av bestånd.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb