Tålmodig skogsägare blir långsamt lönsam

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
KURS. Det finns ingen snabblösning som får pengarna att växa i skogen i samma takt som björken slår upp, men att se över skogen och vad man gör i den ger resultat. På sikt.

Oskar Johansson är van skogspedagog i Västsverige och ledare för en höstkurs i lönsamhet under två kvällar och en utedag i Södras regi. Kursplanen betonar fem delområden: Att föryngra, röja-gallra, dikesrensa, avverka och planera. 

Annons
Annons

Oskar JohanssonLönsamhet kräver röjning, anser Oskar Johansson. Område två anser han vara det viktigaste för lönsamheten, om han måste välja.
– Om vi inte röjer – vad händer? Vad innebär det för ekonomin? Det blir en förlust vid första­gallringen om man inte har röjt ordentligt, så rätt åtgärder i rätt tid är väsentliga. Då är det lönsamt. Som skogsägare ska man bli en bra beställare och kunna säga att här vill jag att det ska göras si och så. Man får lära sig att räkna stammar, säger Oskar Johansson.

Han talar en smula dystert om exempel på avverkningar där skogsägaren har planterat men sedan inte röjt.
– Då får plantorna ingen hjälp! Röjning är viktig så att plantorna kommer igång. Och om du inte har planterat själv utan självföryngrat kanske det behöver röjas en extra gång.

Naturvårdshänsynen vid röjning längs med vägar och sjökanter, hur landskapsbilden påverkas, får även utrymme i kursen.
– Vi talar också om hur man ska föryngra på olika marker och kostnader för plantering eller självsådd. 
Att rensa diken har också påverkan på den långsiktiga lönsamheten.
– Annars höjs grundvatten­nivån efter avverkning och plantorna står med fötterna i vattnet och dör av syrebrist. Det är tillåtet att rensa befintliga diken, vilket faktiskt inte alla känner till. Nydikning kräver tillstånd, men att underhålla befintliga diken går bra, säger Oskar. 

Att planera sitt skogsbruk och prioritera bland åtgärderna så att de utförs i god ordningsföljd är enligt honom en bra idé.
– Kursen förutsätter vissa grundkunskaper och ligger på nivå B. För den som saknar skogs­erfarenhet har vi kurser på nivå A, där man bland annat går igenom vissa grundläggande begrepp. Lönsamhetskursens mål är att få deltagaren att ­känna ökad motivation och handlingskraft att utföra eller beställa åtgärder. 

Kursdeltagarnas egna skogsplaner tas med till kursen och diskuteras. Den kvällen brukar vara livlig, säger Oskar.
– Då är det svårt att få tiden att räcka till! 
Förhoppningsvis tar deltagarna med sig diskussionerna ut i den egna skogen och ser på den ur nya vinklar.

– Om framtiden vet man inte så mycket. Det vi planterar nu ska skördas om femtio, sextio, sjuttio år. Jag ser en liten trend att man tar in exoter som hybridlärk, sitka … Men den stora frågan är hur vi ska sköta skogen.
Oskar Johansson har markens perspektiv.
– Vi ska odla den skog som passar för marken. Granen växer inte så uthålligt, tallen står längre. Vi bör odla produkter som försvarar marken. Då uppstår alltid möjligheter.

NÄSTA KURS: LÖV
Hur skapar man en lönsam skog? Ett sätt för medlemmen i Södra kan vara att gå en kurs. Totalt har Södra skogsägarna omkring 50 000 medlemmar. Om deras beteende och skogsbruk påverkas märks det i skogarna i Dalsland, Västergötland, Östergötland och söder ut. En kommande kurs tar upp hur man sköter löv och får lönsamhet i det – även då krävs röjning i tid. Björken kan inte vänta.

SKOGEN 11/2016

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • ”Artskydd ovärdigt en fungerande rättsstat”

  SKOGENdebatt. Det borde löna sig att värna den biologiska mångfalden. Att låta markägaren stå för kostnaden för att avstå sin egen mark, enligt Birdlifes förslag, kan aldrig vara svaret i en fungerande rättsstat. Det skriver Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, i en replik.
 • Annons
 • Fortsatt stor ökning av fjällnära ansökningar

  Den fjällnära domen fortsätter att göra avtryck i antalet avverkningsansökningar. För fjällnära skog ökade arealen med 27 procent i maj jämfört med samma månad förra året.
 • "Nu provar vi kantföryngring” 

  SKOGSPODDEN delar ofta med sig av sina skötseltips i tidningen SKOGEN. I nummer 5 handlar det om kantföryngring.
 • Annons
 • Nytt skydd bryts ned 

  Kategorier: skogsskador, viltbete, Ecotall
  Ett nytt toppskottsskydd kanske kan frälsa fler tallplantor från älgen. Produkten Ecotall av bioplast ska hålla upp till tio år och är nedbrytbar. 
 • Skogliga mässor inleder samarbete

  Kategorier: Elmia wood, Skogsnolia
  Nolia i Västerbotten och Elmia i Småland ska börja samarbeta kring skogliga mässor och event.
 • Annons