Tallsvamp hittad hos SLU

4 juni 2019 PARASIT En för Sverige ny svamp som angriper tall har hittats i lantbruksuniversitetets eget arbo­retum i Alnarp. Det kan ­finnas risk för spridning.

Tallsvamp hittad hos SLU

Svampen angriper och skadar tall och heter Lecanosticta acicola. Den är ny i ­Sverige och hittades på en bergtall (Pinus mugo) under studier av trädlevande svampar i arboretet i Alnarp. Den kan dock även angripa vår vanliga tall. I Estland har svampen hittats på vanlig Pinus sylvestris. Där har den förmodligen spridit sig till skogsträden från stadsträd. 

Johanna WitzellJohanna WitzellAngreppet syns först som missfärgning på barren. Blir angreppen större och upprepas under flera år kan tallen tappa alla barr och i värsta fall dö. Det kan gå med ­olika hastighet beroende på trädets kondition och andra förhållanden. 
– Det finns många nya skadegörare som kan bli allvarliga för tallens del i framtiden. De gynnas av klimatförändringarna. Som skogsägare bör man vara uppmärksam och hålla sig informerad om nya sjukdomar, säger Johanna Witzell som tillsammans med Michelle Cleary forskar i trädens svampsjukdomar på SLU. 

Nya skadegörare kommer oftast med växtimport och svampsjukdomar sprids lätt från tätortsnära planteringar till naturen. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 5/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb