Tallprojekt minskar betesskador

24 januari 2018 Skogsbranschens och Skogsstyrelsens Mera tall-satsning visar att det går att vända den negativa trenden med för lite tall och för mycket viltbetesskador i skogen.

Tallprojekt minskar betesskador

Projektet Mera tall har pågått under åren 2011 – 2015. Det omfattar ett 65 000 hektar stort försöksområde i Kronobergs län där skogsägarna planterat tall istället för gran.

”Enligt en ny utvärdering har antalet tallplantor per klövvilt ökat med nästan 70 procent i det undersökta området. Ökningen är en samlad effekt av att skogsägarna sätter fler plantor, att älgstammen har minskat och att ungskogsarealen har ökat. Tillgången på bra faktaunderlag är en viktig framgångsfaktor för projektet”, skriver skogsbranschen och Skogsstyrelsen i ett gemensamt pressmeddelande.

I projektet har jägare och skogsägare upprepade gånger samlats lokalt vilket  har ökat förståelsen för varandras syn på skog och vilt. Metoden ska nu spridas över resten av landet.

– Nu kan vi dokumenterat visa att samverkan och goda exempel kan vända trenden och möjligheterna till lyckade tallföryngringar kan öka, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb