Tallplantor slår försäljningsrekord

8 maj 2020 Södras försäljningen av tallplantor slår rekord, från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år. 

Tallplantor slår försäljningsrekord

Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots en mycket offensiv satsning.

”Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar. Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016″, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Södra har informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet under flera år. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019.  Detta är en av anledningarna till att intresset för trädslaget ökar

”Det finns flera skäl till att intresset för att ha rätt träd på rätt plats har ökat. Vi ser att det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Men för att det ska lyckas krävs inte enbart fler tallplantor. Vi behöver också en ökad avskjutning i närtid, annars riskerar den här satsningen att ätas upp av klövviltet”, säger Tomas Andersson”, projektledare Kraftsamling Tall Södra. 

På grund av de alltför höga viltstammarna har markägare inte vågat ståndortsanpassa i rätt utsträckning utan ofta ersatt tall med gran på alltför stora arealer i Götaland, enligt Södra.

”Vi ser tydligt att medlemmarna inom Södra har tagit till sig budskapet och vågar satsa på tallföryngringar. Det handlar om såväl biologisk mångfald som skogsgårdens framtida lönsamhet i ett klimat som förändras. Vi kommer få torrare och varmare perioder i delar av vårt verksamhetsområde, vilket tallen klarar bättre. Att fortsätta föryngra med gran på fel mark innebär därför stora risker”, säger Olof Hansson. 

Genom en ökad andel tallföryngring ökar också bärris och örter vilket är en viktig fodertillgång för klövviltstammarna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb