Tallplantor slår försäljningsrekord

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Södra.
Södras försäljningen av tallplantor slår rekord, från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner på fyra år. 

Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots en mycket offensiv satsning.

Annons
Annons

”Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar. Nästa år har vi som mål att öka produktionen ytterligare och sälja 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016", säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Södra har informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet under flera år. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019.  Detta är en av anledningarna till att intresset för trädslaget ökar

"Det finns flera skäl till att intresset för att ha rätt träd på rätt plats har ökat. Vi ser att det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Men för att det ska lyckas krävs inte enbart fler tallplantor. Vi behöver också en ökad avskjutning i närtid, annars riskerar den här satsningen att ätas upp av klövviltet", säger Tomas Andersson", projektledare Kraftsamling Tall Södra. 

På grund av de alltför höga viltstammarna har markägare inte vågat ståndortsanpassa i rätt utsträckning utan ofta ersatt tall med gran på alltför stora arealer i Götaland, enligt Södra.

”Vi ser tydligt att medlemmarna inom Södra har tagit till sig budskapet och vågar satsa på tallföryngringar. Det handlar om såväl biologisk mångfald som skogsgårdens framtida lönsamhet i ett klimat som förändras. Vi kommer få torrare och varmare perioder i delar av vårt verksamhetsområde, vilket tallen klarar bättre. Att fortsätta föryngra med gran på fel mark innebär därför stora risker”, säger Olof Hansson. 

Genom en ökad andel tallföryngring ökar också bärris och örter vilket är en viktig fodertillgång för klövviltstammarna.

 

Publicerad:
 • FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

  Kategorier: SKOGENdebatt, FSC Sverige
  SKOGENdebatt. Lars M Johansson  frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons