Tallplantan fortsätter att dominera

5 april 2022 I fjol levererades 452 miljoner skogsplantor att jämföras med 407 miljoner år 2020. Tallen har fortsatt störst andel.

Tallplantan fortsätter att dominera

Med närmare 237 miljoner tallplantor stod trädslaget för drygt 52 procent av alla levererade skogsplantor, enligt Skogsstyrelsens årliga statistik. 

År 2020 var antalet 204 miljoner. Det var också året då tall för första gången gick om granen sett till plantleveranser.

Men även med en andraplacering ökar granen.  Med 198 miljoner plantor stod den för 44 procent i fjol. 2020 var antalet granplantor 190 miljoner.

Lite mer än hälften av alla barrträdsplantor levererades med plantskydd mot snytbagge. Mekaniskt skydd är mycket vanligare än insekticidbehandling som blivit en allt mer sällsynt metod.

Fjolårsstatistiken visar att täckrotsplantor är absolut vanligast och står för 89 procent. Tall och contorta produceras nästan enbart som täckrotsplanta. 

Barrotsplantornas andel av samtliga trädslag är endast 7 procent.

Contortatall levererades som 9,8 miljoner plantor år 2021 vilket är 2,5 miljoner fler än 2020. Ökningen, som pågått ett par år, håller alltså i sig. Under lång tid var contortatallen stadigt minskande.

I fjol levererades 3,7 miljoner lärkplantor, en kraftig ökning. Antalet plantor av sitkagran, 0.7 miljoner, innebar däremot en kraftig sänkning jämfört med året innan.

Leveranserna av björkplantor uppgick till 1,8 miljoner, en ökning med några hundra tusen plantor.

En övervägande majoritet, 84 procent, av alla levererade plantor kommer från svenskt plantagefrö.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb