Tallplantan fortsätter att dominera

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Ulfstand Wennström.
I fjol levererades 452 miljoner skogsplantor att jämföras med 407 miljoner år 2020. Tallen har fortsatt störst andel.

Med närmare 237 miljoner tallplantor stod trädslaget för drygt 52 procent av alla levererade skogsplantor, enligt Skogsstyrelsens årliga statistik. 

Annons
Annons

År 2020 var antalet 204 miljoner. Det var också året då tall för första gången gick om granen sett till plantleveranser.
Men även med en andraplacering ökar granen.  Med 198 miljoner plantor stod den för 44 procent i fjol. 2020 var antalet granplantor 190 miljoner.
Lite mer än hälften av alla barrträdsplantor levererades med plantskydd mot snytbagge. Mekaniskt skydd är mycket vanligare än insekticidbehandling som blivit en allt mer sällsynt metod.
Fjolårsstatistiken visar att täckrotsplantor är absolut vanligast och står för 89 procent. Tall och contorta produceras nästan enbart som täckrotsplanta. 
Barrotsplantornas andel av samtliga trädslag är endast 7 procent.
Contortatall levererades som 9,8 miljoner plantor år 2021 vilket är 2,5 miljoner fler än 2020. Ökningen, som pågått ett par år, håller alltså i sig. Under lång tid var contortatallen stadigt minskande.
I fjol levererades 3,7 miljoner lärkplantor, en kraftig ökning. Antalet plantor av sitkagran, 0.7 miljoner, innebar däremot en kraftig sänkning jämfört med året innan.
Leveranserna av björkplantor uppgick till 1,8 miljoner, en ökning med några hundra tusen plantor.
En övervägande majoritet, 84 procent, av alla levererade plantor kommer från svenskt plantagefrö.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons