Tallplanta slog leveransrekord

8 april 2021 Fler tallplantor är granplantor levererades i fjol. Det är första gången sedan plantstatistik började föras av Skogsstyrelsen 2013.

Tallplanta slog leveransrekord

Under förra året levererades 407 miljoner plantor.  Det är en ökning med  26 miljoner jämfört med året innan. Av dessa var 204 miljoner tallplantor – en ökning med 31 miljoner sedan 2019.

Granplantorna, däremot, gick kräftgång. 190 miljoner levererade plantor innebar en minskning med 5 miljoner på ett år.

Gran- och tallplantor utgör 97 procent av levererade plantor, enligt Skogsstyrelsens pressmeddelande. För barrträplantor är täckrot, vars rötter omges av en odlingsklump som oftast är i torv, den dominerande typen.

Drygt hälften av alla barrträplantor levererades med någon form av skydd.  Mekaniskt skydd står för nästan hela andelen. Insektsskydd utgör numera bara några få procent. 

Drygt 80 procent av skogsplantorna kommer från svenska fröplantager.

Under 2019 fördes 51 miljoner plantor in från andra länder. Det innebär att 13 procent av levererade plantor åtminstone delvis hade producerats utanför Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb