Tall vilar i värsta hettan 

9 januari Forskare i Kroatien har sett hur svarttallen anpassar sitt beteende när växtsäsongen förändras av det varmare klimatet.

Tall vilar i värsta hettan 
Svarttall. Foto: Marija Gajic/CC SA 4.0

I Kroatien överskuggar klimatförändringarna det mesta i skogsbruket, enligt Stjepan Mikac som är professor vid skogsfakulteten på Zagrebs universitet. 

– Under de senaste tio åren har vi haft tre gånger mer skador orsakade av klimatförändringar än totalt under hundra år, säger han. 

Stjepan Mikac.

Han har själv forskat om skogens ekologi och sett hur klimatförändringarna påverkar. Men, möjligen något uppmuntrande, har forskare i landet gjort en annan upptäckt: svarttallen tar tillvara den tidigare starten av tillväxtsäsongen och tycks försätta sig i viloläge under sommaren. 

Det senare gör att den undkommer skador som höga temperaturer tidigare brukade orsaka hos svarttallen. 

– Nyligen fann vi tecken på att svarttallen har anpassat sig till de höga sommartemperaturerna genom två mekanismer: Dels börjar den växa och skapa nya celler under tidig vår. Den tog alltså tillvara den varma starten av tillväxtsäsongen då det fortfarande är fuktigt. Dels tycks den försätta sig i viloläge under sommaren.  

Svarttallen (Pinus nigra) har studerats sedan många decennier och det är sedan tidigare känt att den har resistans mot torka och naturliga bränder. Nu tycks den alltså kunna anpassa sig till klimatförändringar också. 

– Det här mönstret syntes på alla undersökta lokaliteter i Balkan och även på höga höjder, berättar Stjepan Mikac.

UR SKOGEN 12/2023 tema Skog i Europa

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb