Ta tillvara virkesvärdet!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och fallande virkespriser. Utvecklingen har pågått under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex, ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.

- När stora förhoppningar ställs till sektorns förmåga att bära omställningen till den nya bioekonomin gäller det att skogsbruket är hållbart även i sämre avsättningslägen med långt till industri, konstaterar Rolf Björheden som leder Skogforsks teknik- och virkesprogram, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Skogsbruksindex mäter ekonomisk effektivitet och uttrycks som virkesvärdet (fritt bilväg) i förhållande till skogsbrukskostnaden. Indexet uttrycks i relativa tal och har varierat mellan 1,9 - 2,6 under den senaste 20-årsperioden.

På senare år har index fallit under 2 och den negativa trenden fortsätter.

- Virkesvärdet minskar, samtidigt som skogsbruket får allt svårare att höja sin effektivitet i den takt som krävs för bibehålla lönsamheten, säger Rolf Björheden.

Nu menar Rolf Björheden att de tekniska utvecklingsinsatserna måste kompletteras med andra insatser för att varaktigt vända trenden.

- Att främst sätta sitt hopp till den tekniska utvecklingen räcker inte längre. Skogsbruket kan bli bättre på att ta tillvara det virkesvärde som finns, genom bättre mätning och virkeshantering och genom att se till att rätt virke hamnar hos rätt användare. Skogsbrukets organisation kan också förbättras, särskilt när det gäller hur olika aktörer samverkar, säger Rolf Björheden.

Skogsbruksindex kompletterar de uppgifter om kostnader, intäkter, prestationer, teknisk utnyttjandegrad som Skogforsk sedan tidigare publicerar varje år. Indexet ger en sammanvägd bild av hur lönsamheten förändras och bidrar därför till en mer nyanserad bild av det ekonomiska läget i skogsbruket.

Publicerad:
 • ”Artskydd ovärdigt en fungerande rättsstat”

  SKOGENdebatt. Det borde löna sig att värna den biologiska mångfalden. Att låta markägaren stå för kostnaden för att avstå sin egen mark, enligt Birdlifes förslag, kan aldrig vara svaret i en fungerande rättsstat. Det skriver Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, i en replik.
 • Annons
 • Fortsatt stor ökning av fjällnära ansökningar

  Den fjällnära domen fortsätter att göra avtryck i antalet avverkningsansökningar. För fjällnära skog ökade arealen med 27 procent i maj jämfört med samma månad förra året.
 • "Nu provar vi kantföryngring” 

  SKOGSPODDEN delar ofta med sig av sina skötseltips i tidningen SKOGEN. I nummer 5 handlar det om kantföryngring.
 • Annons
 • Nytt skydd bryts ned 

  Kategorier: skogsskador, viltbete, Ecotall
  Ett nytt toppskottsskydd kanske kan frälsa fler tallplantor från älgen. Produkten Ecotall av bioplast ska hålla upp till tio år och är nedbrytbar. 
 • Skogliga mässor inleder samarbete

  Kategorier: Elmia wood, Skogsnolia
  Nolia i Västerbotten och Elmia i Småland ska börja samarbeta kring skogliga mässor och event.
 • Annons