Ta tillvara virkesvärdet!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och fallande virkespriser. Utvecklingen har pågått under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex, ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.

- När stora förhoppningar ställs till sektorns förmåga att bära omställningen till den nya bioekonomin gäller det att skogsbruket är hållbart även i sämre avsättningslägen med långt till industri, konstaterar Rolf Björheden som leder Skogforsks teknik- och virkesprogram, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Skogsbruksindex mäter ekonomisk effektivitet och uttrycks som virkesvärdet (fritt bilväg) i förhållande till skogsbrukskostnaden. Indexet uttrycks i relativa tal och har varierat mellan 1,9 - 2,6 under den senaste 20-årsperioden.

På senare år har index fallit under 2 och den negativa trenden fortsätter.

- Virkesvärdet minskar, samtidigt som skogsbruket får allt svårare att höja sin effektivitet i den takt som krävs för bibehålla lönsamheten, säger Rolf Björheden.

Nu menar Rolf Björheden att de tekniska utvecklingsinsatserna måste kompletteras med andra insatser för att varaktigt vända trenden.

- Att främst sätta sitt hopp till den tekniska utvecklingen räcker inte längre. Skogsbruket kan bli bättre på att ta tillvara det virkesvärde som finns, genom bättre mätning och virkeshantering och genom att se till att rätt virke hamnar hos rätt användare. Skogsbrukets organisation kan också förbättras, särskilt när det gäller hur olika aktörer samverkar, säger Rolf Björheden.

Skogsbruksindex kompletterar de uppgifter om kostnader, intäkter, prestationer, teknisk utnyttjandegrad som Skogforsk sedan tidigare publicerar varje år. Indexet ger en sammanvägd bild av hur lönsamheten förändras och bidrar därför till en mer nyanserad bild av det ekonomiska läget i skogsbruket.

Publicerad:
 • Virkesstudion #45 – svensk skogsstrategi

  I dagens avsnitt träffar Virkesstudion personer som på olika sätt arbetar med den svenska skogsstrategin.
 • Annons
 • ”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

  SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
 • Äganderätten oroar mest

  Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
 • Annons
 • Jenny Book

  Ny på jobbet: Jenny Book

  I april tog Jenny Book över ­kommunikationen på John Deere Forestry efter Dieter Reinisch som nu går i pension efter många år på företaget.
 • Frisk ask kartlagd

  I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.
 • Annons