"Ta skogsdebatten i EU”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Är Sverige EU-omoget? Det antyder i alla fall Gunnar Wetterberg (genrebild).
Ett aktivt skogsbruk och mera trä borde höra till EU:s viktigaste verktyg i klimatpolitiken. Men då måste Sverige leverera väl underbyggd kunskap, skriver författaren och historikern Gunnar Wetterberg i Expressen.
När EU ska skärpa klimatåtgärderna glunkas det om stopp för avverkning som ett medel. Medlemsstaterna skulle åläggas att freda en tredjedel av sina skogar. Men att stoppa avverkningar hjälper inte klimatet, skriver Gunnar Wetterberg i sin kolumn.
En brist inom EU:s miljöopinion är att man utgår från att trä blir till kortlivade produkter som papper. Men det mesta av trädet blir till sågat virke och byggprodukter som tvärtom binder koldioxid under lång tid.
Budskapet om att stoppad avverkning inte hjälper klimatet har gått EU förbi.
Gunnar Wetterberg är inte imponerad av Sveriges sätt att hantera kunskapsbristen.
”Ryggmärgsreflexen har varit given: håll EU borta från skogen! Skogspolitiken ska vara nationell”. skriver Gunnar Wetterberg.
Men klimatpolitiken är EU:s viktigaste gemensamma projekt, invänder han.
Tillsammans med andra skogsstater, som Finland och Österrike, borde Sverige låta forskare belysa hur skogen kan bidra till att uppnå miljömålen. 
”I själva verket belyser skogsdebatten Sveriges EU-dilemma. Trots att vi varit medlemmar i 25 år har vi inte vant oss vid att hantera den gemensamma politiken”. 
När det gäller skogens klimatnytta så måste vi förklara hur och varför, anser Gunnar Wetterberg.
 

Läs artikeln i Expressen

Annons
Annons

Opinion
Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons