Ta klimatbeslut nu!

27 januari 2017 ”Detta kommer att gå galet – någon gång på 70-talet.” 
När Tage Danielsson spelade kung Gustav V i revyn Svea Hund på Göta Lejon gällde den uppgivna varningen landets ledarfigurer. Om Tage Danielsson hade levat i dag hade han troligen använt frasen igen, nu om nästa 70-tal. Nu om klimatet.

Mycket måste göras för att det inte ska gå galet. Ett av de nödvändiga besluten är att använda växande produkter i stället för tynande. Men med dagens teknik och marknad kan skogen inte ta över oljepumparnas osunt samhällsbärande roll. Kommer det alltså att gå galet? 

SKOGEN 1/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»Inte nödvändigtvis. I skogssektorns bidrag till ett nationellt skogsprogram finns en rad förslag på hur ­skiftet ska kunna bli verklighet. Förslagen utgår från att industrin inte kan driva omställningen ensam. Det krävs statliga satsningar.

Ett av förslagen är att driva en skogspolitik som tryggar en ännu bättre tillgång på skogsråvara.  Ett skogsbruk som är effektivare på alla punkter, från skogsvård till miljövård.
Andra förslag är att ta reda på mer om vad som bromsar utvecklingen, att hjälpa industrin med forskningssatsningar och att bättra på infrastrukturen. Lite ödmjukt lägger branschföreträdarna bakom rapporten även in ett förslag om att bjuda till extra för egen del genom ett samhällskontrakt.

Skogen har en så avgörande roll för ett stabilare klimat att regeringen behöver nappa på de här förslagen. Vi får se under året om det nationella skogsprogrammet blir värt namnet eller hamnar i byrålådan.

Men ett stabilt klimat räddas inte av att bara Sverige går över till mer skogsprodukter. (Det räddar inte skogsnäringen heller för den delen. Läs vår sexsidiga genomgång i januarinumret om vem runt om i världen som köper just din skog!)

Bengt EkBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareEtt av de viktigaste förslagen i sektorns rapport är ­därför att slåss för bioekonomin internationellt. Som världens mesta skogsindustrination måste vi berätta om skogens möjligheter. Och om andra länders befolkning ska tro på budskapet måste hela världens skogar skötas hållbart. Sverige kan både berätta det och hjälpa andra länder att nå dit. Om de inte lyckas kommer det att gå galet. Någon gång på 70-talet.

Hasse och Tage löste sitt 70-talsproblem med en ­Frankenstein-process som gjorde Olof Palme till Olof Palme och prinsen till prinsen, vår nuvarande kung. Ett lyckligt slut. Frankenstein kommer inte att rycka in den här gången. För en ­lyckad övergång till bioekonomin krävs politiska beslut. Nu. Låt inte det nationella skogsprogrammet rinna ut i sanden! ­Fatta de första ­stora besluten i vår!

SKOGEN 1/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb