Svinpest stoppar skogsbruk

8 september Det är en jättelik yta i Västmanland och Dalarna som har belagts med restriktioner sedan afrikansk svinpest upptäckts hos vildsvin. Bland annat förbjuds skogsbruksåtgärder i området.

Svinpest stoppar skogsbruk
Vildsvin. Foto:Le Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.

Afrikansk svinpest har konstaterats från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta.

Fyndet har lett till att ett nästan tusen kvadratkilometer stort område belagts med restriktioner. Kommunerna Fagersta, Norberg, Surahammar, Smedjebacken och Avesta berörs i olika utsträckning.

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) meddelar att inom det drabbade området kommer allt tillträde under en period att vara förbjudet. Det innebär till exempel att man inte får bedriva skogsbruk eller jakt.

Högsta prioritet enligt SVA och Jordbruksverket är att ansvariga myndigheter tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund tar reda på hur stort området är som har drabbats. Detta görs genom att söka efter döda vildsvin, kombinerat med kunskap om djurens hemområden.

Det här är första gången som sjukdomen konstaterats i Sverige och det är i dagsläget oklart hur smittan har tagit sig hit. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att sjukdomen inte drabbar människor och att man kan fortsätta att äta griskött.

SVA skriver på sin webbplats att allt tillträde till det drabbade området kommer att vara begränsat. Det innebär att man inte får vistas i området för att exempelvis plocka svamp, jaga eller bedriva skogsbruk.

Katharina Gielen, smittskyddschef vid Jordbruksverket uppmanar alla att hålla sig borta från skogen i det aktuella området:

– Det är för att inte störa svinen så att de flyttar på sig och sprider smittan eller att människor får den med sig på skor och redskap.

Hur länge behöver människor hålla sig borta?

– Det är inget vi kan säga i dagsläget, någon tidsgräns har vi inte nu, säger Katharina Gielen.

För skogsägare kan restriktionerna bli kännbara. Det säger Thomas Claesson som är ordförande för Västmanlands SBO i Mellanskog.

– Gäller det insatser mot barkborre är läget akut och då har vi ett problem. Om det gäller vanliga planerade insatser finns det däremot möjlighet att prioritera om. Kanske skjuta på en insats man har tänkt och ta någon annan i stället.

Mellanskog har redan rutiner på hur man ska agera vid ett utbrott av afrikansk svinpest, och nu sätts de verket. 

En viktig uppgift enligt kommunikationschef Anna Ramstedt är att informera berörda, som medlemmar och entreprenörer.  

– Våra råd i detta initiala skede är att följ restriktionerna, håll er uppdaterade, hjälp till att begränsa smittspridningen.

Exakt hur restriktionerna kommer att påverka exempelvis hantering av granbarkborreskadat virke och medlemmarnas planerade skogsåtgärder, som avverkning eller plantering, är för tidigt att svara på, anser hon.

– Men att det kommer att påverka, står klart. Sannolikt innebär det att åtgärder behöver planeras om, säger Anna Ramstedt.

Man kommer också att samarbeta med andra aktörer för att minska smittspridningen och rapportera in eventuella fynd.

Det var i slutet av augusti som sju döda vildsvin hittades inom ett begränsat område i Fagerstatrakten och den 6 september påvisades smitta i ett prov från ett av djuren.

Allmänhet och jägare i hela Sverige, men speciellt i det aktuella området, uppmanas av SVA att rapportera in eventuella fynd av döda vildsvin till myndigheten. Det görs enklast via länken https://rapporteravilt.sva.se

– Detta är en tragisk nyhet. Vi visste att det kunde hända och är förberedda men hoppades att denna dag inte skulle komma, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdkonsulent vid Jägarnas Riksförbund.

Vilket är ditt bästa råd till dina medlemmar?

– Lyssna på råd och rekommendationer från myndigheterna och följ dem.

Älgjakten i Västmanland är planerad att inledas en vecka in i oktober. Mycket tyder på att den inte blir av.

– Den blir med stor sannolikhet inställd. Jakten i stort kommer att påverkas för många jägare i stora delar av landet. Fortsätter smittspridningen kan det få katastrofala följder för vildsvinsstammen och potentiellt även för tamgrisar, säger Mikael Hultnäs.

Fakta Afrikansk svinpest: En smittsam virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och tamgrisar med allvarliga kliniska sjukdomar som feber, blödningar, vinglighet och dålig matlust. Djuren dör vanligtvis inom en vecka. Sjukdomen drabbar inte människor. Den finns i Europa sedan 2007. Afrikansk svinpest kan spridas med direktkontakt mellan smittade och friska grisar och indirekt med förorenade material, personer, fordon och foder. I rått och fryst kött kan virus överleva länge (månader). Viruset överlever också länge i kadaver efter vildsvin som dött i pesten. Källa: Jordbruksverket

Karta över smittad zon 7 september. Källa Jordbruksverket

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb