Svindlande möjligheter på Kinas trämarknad

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Virke vid sågverket i Insjön. Foto: Edaen.
För trävaror ser det ljust ut globalt. Kinas tillväxt fortsätter och i USA är priserna rekordhöga, skriver Skogsindustrierna i en ny rapport.

Det globala marknadsläget för trävaror har förbättrats ytterligare, konstaterar Skogsindustrierna i årets sista rapport med titeln ”Så går det för skogsindustrin".

Annons
Annons

– Sågverken upplever nu den största efterfrågan på tio år. Kina och USA lider rejäl brist på trävaror samtidigt som stora europamarknader går bra. Det innebär att exportmarknaderna håller på att ta över som draglok. Kinas import av trävaror har skjutit i höjden de senaste åren, potentialen är dessutom svindlande eftersom konsumtionen av barrträ fortfarande är mycket låg. Nu finns både regler på plats och vilja att bygga med trä, vilket öppnar för att ta marknadsandelar från betong och stål, säger Magnus Niklasson, Marknadsanalytiker Träprodukter på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Kina, som står för en stor del av den ökade efterfrågan, är inne på andra året i rad med mycket stark tillväxt. USA har beslutat om höga tullavgifter på import av trävaror från Kanada, vilket bidragit till rekordhöga trävarupriser i USA. Samtidigt som efterfrågan är god har utbudet begränsats av skogsbränder i Kanada och kolossala mängder regn i Ryssland, vilket försvårat avverkning och transporter. 

Tillväxten inom den svenska massaindustrin är fortsatt positiv och generellt råder framtidsoptimism i branschen.Produktionen stiger och leveranserna ökar. Globalt har efterfrågan varit starkare än på många år. Även pappersindustrin har en stabil tillväxt. Tillverkningen av förpackningsmaterial fortsätter uppåt, både i Sverige och i övriga världen, medan efterfrågan av grafiskt papper går tillbaka.

För  världsekonomin generellt gäller att den fortsätter att växa, men i modest takt.

– Förhoppningar om att världsekonomin ska ta fart har ständigt kommit på skam de senaste åren. Det verkar inte som om insikten att världen växlat in på ett långsammare spår sjunkit in i de breda lagren. Trots en tydlig inbromsning fortsätter den svenska ekonomin att växa på i hyfsad takt. Den största risken är att fastighetsmarknaden och byggandet svalnar, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Så motiveras till mer naturvård

  Ett enkelt poängsystem som belönar även små naturvårdsinsatser. På så sätt skulle skogsägare kunna steppa upp nivån på hållbarhet och slippa tvingande regler om hyggesfria metoder. Det anser Erik Hjärtfors i Sista ordet i SKOGEN.
 • Annons
 • "Utredningen missar äganderättens betydelse"

  Skogsutredningen ger  uttryck för att skogen är en gemensam resurs som ska förvaltas i dialog mellan alla olika intressegrupper. Inget nämns om skogsägarens särställning och det fundament som äganderätten utgör i ett demokratiskt samhälle, skriver Södra i sitt remissvar
 • Sveaskog höjer timmerpriser i norr

  Sveaskog höjer timmerpriserna i norra Sverige med 30-50 kronor per kubikmeter fast mått under bark.
 • Annons
 • Transparent trä har blivit grönt

  Helt biobaserat – och mer genomskinligt än någonsin. KTH-forskare har tagit ytterligare kliv i utvecklingen av transparent trä.
 • Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

  Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tung att bära", säger Monica Forsman som utformat programmet.
 • Annons