Sveriges paviljong blir en skog

10 december 2018 Den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai 2020 har skogen som inspirationskälla.

Sveriges paviljong blir en skog

”The forest” heter det vinnande bidraget  i tävlingen om att skapa Sveriges paviljong på Expo 2020.

Bakom det står ett internationellt samarbete mellan Stockholmsbaserade Alessandro Ripellino Arkitekter, utställningsarkitekterna Studio Adrien Gardère och det italienska kontoret Luigi Pardo Architetti. 

”Vi vill skapa en så stor och tillgänglig utställningsyta som möjligt. Det ska vara lätt att slinka in och lätt att ta sig till de publika delarna. Hit är alla välkomna, här har alla rätt att vara. Som den svenska skogen,  skriver Alessandro Ripellino  i ett pressmeddelande från arkitektbyrån.

Och så här beskriver han det vinnande bidraget:

”The Forest bygger på idén om skogens vidsträckthet och det fria strövandet. Skogen har använts som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande. Ett fantasieggande möte mellan nordisk skog och arabisk mönsterverkan, mellan vår kultur och den kultur vi besöker”.

Medverkan vid Expo 2020 är en av Sveriges största exportsatsningar under de närmsta åren. Deltagandet finansieras gemensamt av stat och näringsliv. Syftet är att svenska företag ska ges en chans att visa upp sig för kunder från hela världen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb