Sverige tål överavverkning

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skogstillståndet i Sveriges skogar är så bra att vi kan avverka 110 procent av tillväxten. Ändå fortsätter ­virkesförråd och tillväxt att öka.

I rapporten Skogliga konsekvensanalyser 2015 har Skogsstyrelsen och SLU räknat ut hur skogen utvecklas i framtiden om den sköts på olika sätt.

Annons
Annons

”Dagens skogstillstånd leder framöver till en varaktigt hög tillväxt och därmed en möjlighet till varaktigt höga avverkningsnivåer”, skriver rapportens författare.

Bakgrunden är känd, åtminstone inom branschen: Skogsbrukarna har avverkat mindre än tillväxten, vårdat skogen allt bättre, använt förädlade plantor och drabbats av mildare klimat.

Även om utvecklingen mot ett effektivare skogsbruk skulle upphöra kan avverkningen öka framöver. Samma sak gäller till och med om naturvårdsarealen fördubblas från dagens dryga 16 procent av den produktiva skogsmarken till 33 procent.

Den starka tillväxten beror till stor del på klimatet. Om klimatmötet i Paris går bra stannar kanske den globala uppvärmningen vid två grader, i Sverige två till fyra grader. Om hundra år kan då tillväxten ha ökat med 29 miljoner kubikmeter extra. I dag avverkas knappt 90 miljoner skogskubikmeter.

Ett scenario med ännu högre temperaturer pekar på en ökning med hela 60 miljoner kubikmeter extra tillväxt om året. Men forskarna har inte haft kunskaper nog att räkna med klimatskadorna.
I ett av forskarnas huvudscenarier, kallat dagens skogsbruk, kan man öka avverkningen direkt med några miljoner kubikmeter om året och sedan fortsätta att öka till 120 miljoner kubik om hundra år.
Då har man räknat med skogsskötsel som i dag, utan fortsatt utveckling men med en temperaturökning på två till fyra grader. De här beräkningarna är inga prognoser, utan kalkyler för hur skogen och avverkningen kan utvecklas beroende på vilken väg skogsbrukare och politiker väljer.

Men verkligheten sätter många gränser. Det är inte möjligt att i praktiken öka avverkningen med 110 procent i hela landet. Det måste ju finnas tillräckligt med skog som är gallringsbar och avverkningsmogen. Det gör det inte i Götaland.

SKOGEN 11/2015

 

SKOGEN kommenterar: Nu kan debatten bli mer saklig

Bengt EkSkogsstyrelsens och SLU:s scenarier för fram­tidens skog visar att Sverige är ett av några få ­länder som har så bra koll på virke och tillväxt i sina skogar att vi kan räkna ut hur de utvecklas beroende på hur vi sköter dem. När scenarierna presen­terades på ett seminarium i november tyckte WWF:s företrädare Pär Larsson att det här kunnandet borde delas med många andra länder. Med tanke på hur världen ser ut har han rätt.

Här på hemmaplan betyder kunnandet att vi medvetet kan välja väg i skogen. Inte bara för den egna fastigheten eller bolagsskogen, utan på natio­nell nivå. På seminariet berättade landsbygds­mini­s­ter Sven Erik Bucht att han räknade med att scenarierna ska användas i arbetet med det nationella skogsprogrammet. Han hoppades på samsyn där i skogsfrågorna. ”Vi kan inte alltid hålla på att kämpa med de här frågorna i riksdagen.”

Samsyn mellan alla aktörer kommer han aldrig att få. Däremot kan tviste­ämnena bli sakligare. Flera scenarier pekar mot en väldigt ung produktionsskog och väldigt gammal skyddad skog. Åldersglappet där­emellan reser frågor om både industri, naturvård och rekre­­ation. Vill vi ha en sådan åldersför­delning? Och ska den nya till­växten ­användas till skogs­produkter eller
till reser­vat? Sådana konkreta ­frågor ska miljödebatten handla om.
Nu finns möjligheten.

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Testa dina trädkunskaper

  Alla känner väl till gran och tall – men vad vet du egentligen om dem och alla våra andra svenska träd?
 • Annons
 • Så syns coronaeffekten i skogssektorn

  Coronakrisen har slagit väldigt olika mot olika delar av skogsindustrin. Men på det hela har man klarat den väl, konstaterar Virkesbörsen i sin analys av andra kvartalet i år.
 • Skogsmaskindagarna ställs in

  Skogsmaskindagarna i Karlskoga 2020 ställs in på grund av restriktioner med anledning av coronaviruset. Mässan återkommer den 20-21 maj 2022.
 • Annons
 • De testar fjärrstyrda skotare

  Nu testar Sveaskog att fjärrstyra skotare. Fjärrstyrning skulle innebära en förbättrad arbetsmiljö för många maskinförare. ​
 • Vida nöjda med halvåret

  Kategorier: Vida, halvårsrapport
  Vida-koncernens halvårsresultat sjönk med närmare 40 procent jämfört med i fjol. Ett bra rörelseresultat efter förutsättningarna, anser ledningen.
 • Annons