Sverige och Chile utvecklar skogssamarbete

10 maj 2016 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela har skrivit under ett avtal om hållbart skogsbruk. Det skedde under det pågående statsbesöket från Chile.

Sverige och Chile, som båda har unika skogsresurser, väljer nu att vidareutveckla det samarbete på olika skogsområden som inleddes 2011. Båda lädnerna har långsiktiga strategiska planer för ett hållbart skogsbruk. Länderna skrev 2011 under ett så kallat Memorandum of Understanding, MoU, om skog som löper ut senare i år och det är det avtalet som länderna nu vill utveckla.

Ett hållbart skogsbruk bidrar till klimatomställningen och hållbar utveckling. Det nya avtalet om hållbart skogsbruk kommer att gälla i fem år och innehåller ett fördjupat och mer precist samarbete mellan länderna. Samarbetet kommer att ske på en rad olika områden så som trähusbyggande, bioenergi, jämställdhet, forskning och utbildning inom hållbart skogsbruk och bioekonomi, certifiering, inklusive ekosystemtjänster, utbyten mellan skogsägarföreningar och små- och mellanstora företag.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb