Sverige i topp

20 november 2006

I media florerar just nu larmrapporter om klimatförändringar och vi vill ju inte gärna vara sämre. Baserat på de länder som endera är med på Kyotoprotokollet eller står för 1 % eller mer av det totala utsläppet av växthusgaser har ”Climate Action Network-Europe” rankat de länder som gör mest, eller minst, för att vända trenden. Bland de länder som gör mest finns Sverige, Danmark och Storbritannien medan Kina, Malaysia och Saudiarabien huserar på bottenplatserna.

Det är naturligtvis positivt att vi är på rätt väg även om vi säkerligen kan göra mer. En viktig aspekt är dock att få med sig fler på båten och det helst på momangen. Räknar man lite på det ser man snabbt att det skulle krävas att Sverige behöver vara extremt effektiva om vi ens skall kunna väga upp för en av Kinas minsta provinser.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb